Ochrona gatunkowa

Aktualnie obowiązujące akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409)  – zawiera listy glonów, mszaków i roślin naczyniowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408)  – zawiera listy grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych (porostów)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183;  tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2380) –obejmuje gatunki bezkręgowców makroskopowych i kręgowców.