Ścieżki edukacyjne

Na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny zlokalizowane są następujące przyrodnicze ścieżki i punkty edukacyjne.

1. Rezerwat „Mewia Łacha” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” (Mikoszewo).

Ścieżka ma około 850 m dł. Na jej przebiegu usytuowanych jest 8 tablic tematycznych, dotyczących historii powstania rezerwatu, obowiązujących na jego terenie przepisów porządkowych, a przede wszystkim prezentujących walory przyrodnicze rezerwatu. Ścieżka usytuowana jest na granicy wschodniej rezerwatu, w ciągu drogi leśnej prowadzącej do zejścia na plażę nr 90 od strony ul. Bursztynowej w Mikoszewie. Na trasie można podziwiać różnorodność zbiorowisk roślinnych w rejonie rezerwatu i związanej z nimi flory i fauny oraz procesy związane z formowaniem się wydm nadmorskich i sukcesji roślinnej.

2. „Las wokół nas” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg i Muzeum Stutthof (Stegna, Sztutowo).

Ścieżka ma 1.9 km długości. Wejście znajduje po lewej stronie się przed bramą wjazdową na teren Oczyszczalni Ścieków w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. Trasa ścieżki przebiega wokół tego obiektu i jej wyjście znajduje się naprzeciw punktu wejścia. Na czternastu przystankach ścieżki edukacyjnej zapoznać się można z przepisami porządkowymi obowiązującymi na ścieżce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego, warstwową budową lasu, składem drzewostanu Mierzei Wiślanej z nauką rozpoznawania gatunków drzew liściastych i iglastych oraz specyfiką gospodarki leśnej. Kilka tablic tematycznych poświęconych jest bogatej faunie Parku, grzybom i porostom. Znajduje się tam również tablica o lokalnej historii z okresu II Wojny Światowej. Przy ostatniej tablicy poświęconej burzliwej historii lasów Mierzei Wiślanej przygotowane jest miejsce z ławkami.

3. Ścieżka edukacyjna "Wydma edukacyjna" - przygotowana przez Szkołę Podstawową w Sztutowie we współpracy z naszym Parkiem i Urzędem Morskim (Sztutowo)

Ścieżka znajduje się na terenie ogrodu Szkoły Podstawowej w Sztutowie, przy ulicy Szkolnej 13.  Jest dostępna do zwiedzania dla turystów. Na kilku tablicach prezentowane są walory przyrodnicze wydm nadmorskich (najciekawsze gatunki flory i fauny), zagrożenia i sposoby ich ochrony. Walorem ścieżki jest prawdziwa wydma wybudowana w ramach projektu, na której posadzone zostały rośliny charakterystyczne dla tego typu siedliska. 

4. W rezerwacie „Kąty Rybackie” – przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg (Kąty Rybackie)

Ścieżka ma około 5 km dł. W ostatnich latach została włączona w sieć szlaków spacerowych na terenie całego rezerwatu. Początek ścieżki znajduje się przy siedzibie Leśnictwa Kąty, gdzie znajduje się tablica informacyjna o rodzaju i przedmiocie ochrony rezerwatu i wyznaczona jest trasa dojścia do obiektu. Na terenie obiektu znajdują się tablice dydaktyczne prezentujące m.in. zmiany liczebności kormorana czarnego, charakterystyczne cechy budowy i tryb życia tego ptaka i czapli siwej oraz informacje ogólne o wpływie kolonii na drzewostan.

5. Ścieżka edukacyjna "Krynicki Starodrzew" - przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

W samym sercu Krynicy Morskiej powstał jedyny w naszym regionie użytek ekologiczny "Krynicki Starodrzew", a w nim krótka scieżka edukacyjna, która przybliża walory tego miejsca. Użytek znajduje się pomiędzy ulicami Spacerową, a Lotników w pobliżu niewielkiego skwerku z fontanną, gdzie rośnie pomnikowy dąb Benek.

6. Ścieżka edukacyjna "Wielbłądzi Garb" - przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg we współpracy z naszym Parkiem (Krynica Morska)

Ścieżka rozpoczyna się przy niewielkim parkingu usytuowanym po prawej stronie drogi 501 około 2 km za Krynicą Morską w kierunku Piasków. Wiedzie do wieży widokowej znajdującym się w kulminacyjnym punkcie ciągu wzniesień wydmowych nazywanych Wielblądzim Garbem. Jest to kilometrowy pas wysokich wydm osiągający w kulminacyjnym punkcie 49,5 m n.p.m., rozciągający się na wschód od Krynicy Morskiej w kierunku Piasków. Jest to najpóźniej utrwalona wydma na Mierzei Wiślanej (nasadzenia wykonano tu w okresie międzywojennym). Jako najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej stanowi doskonały punkt widokowy. Ścieżka tematyczna prezentuje walory flory i fauny tej części Mierzei Wiślanej.

7. Ścieżka edukacyjna "Do wieży na Górze Pirata" - przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg (Krynica Morska- Leśniczówka)

Ścieżka rozpoczyna się naprzeciwko parkingu przy Leśniczówce, około 5 km za Krynicą Morską w kierunku Piasków. Wiedzie na wysoką wydmę zwaną Górą Pirata. Tablice przybliżają bogactwo awifauny Mierzei Wiślanej i okolic. Jest to miejsce wyjątkowe w skali kraju i Europy. Ponad wąskim pasem lądu przelatują miliony ptaków tworząc spektakularne zjawisko przyrodnicze, przybierające na sile jesienią. Jest to jedno z czterech miejsc w Europie o wyjątkowym nasileniu wędrówki ptaków drapieżnych. Z tego też powodu wybudowano na Górze Pirata dwupoziomową platformę widokową specjalnie dla obserwatorów awifauny. Miejsce dostępne dla turystów (poziom niższy), ale jednoczenie punkt monitoringu ptaków migrujących (poziom wyższy).

8. Punkt edukacyjny — przygotowany przez Nadleśnictwo Elbląg (Piaski)

Punkt edukacyjny znajduje się na parkingu w Piaskach. Przygotowano go wykorzystując tablice z dawnej przyrodniczo-kulturowej ścieżki dydaktycznej, opracowanej na zlecenie OEE w Piaskach. Tematyka tablic obejmuje specyfikę terenu pod względem przyrodniczym i kulturowym — zbiorowiska roślin nad Zalewem Wiślanym, wydmy — ich rodzaje i powstawanie oraz roślinność siedlisk plaży, nadmorskich borów sosnowych i lasów liściastych. Pozostałe prezentują faunę, gospodarkę leśną, genezę Mierzei Wiślanej oraz historię Piasków.

9. Poza terenem Parku tuż za Przekopem Wisły znajduje się ciekawa ścieżka wiodąca od przeprawy promowej Świbno-Mikoszewo do lewobrzeżnej części rezerwatu "Mewia Łacha", gdzie znajduje się wieża widokowa, skąd bezpiecznie można podziwiać krajobraz stożka ujściowego Wisły, a przede wszystkim podglądać ptaki i foki. Przyrody strzegą tu miłośnicy przyrody z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, którzy udzielają ciekawych informacji. Przed zwiedzaniem zachęcamy również do lektury znajdującego się na stronie Kulingu informatora Ujście Wisły [PDF].

Pierwsza tablica ścieżki "Las wokół nas" grafika
Wydma Edukacyjna w Sztutowie grafika