Użytki ekologiczne

Na terenie Parku istnieje obecnie 1 użytek ekologiczny: "Krynicki Starodrzew".

Planowane jest utworzenie dalszych, zarówno w samym Parku, jak i w jego otulinie.