Materiały kartograficzne, mapy

 

Atlas Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:200 000, 2005: część 1 i 2. – Wyd. IMGW, Warszawa.

Bogdanowicz R. 2009. Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-52-C Frombork. – Główny Geodeta Kraju, 2009.

Bogdanowicz R. 2009. Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz N-34-52-C Frombork. – Polkart, Warszawa.

Bogdanowicz R., Krajewska Z. 2009. Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz
N-34-51-D Krynica Morska. – Główny Geodeta Kraju.

Bogdanowicz R., Krajewska Z. 2009. Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz N-34-51-D Krynica Morska. – Polkart, Warszawa.

Borowiak M. 2005. Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-50-D Sobieszewo. – Główny Geodeta Kraju, Poznań.

Cieśliński R. 2009. Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-51-C Kąty Rybackie. – [W:] Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-34-51-C, Kąty Rybackie. Główny Geodeta Kraju, Poznań.

Formowicz R., Dominiak S., Bliźniuk A., Kwecko P., Pasieczna A., Tomasi-Morawiec H., Cwinarowicz A., Król J. 2009. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Kąty (29), Nowy Dwór Gdański (57). – PIG, Warszawa.

Formowicz R., Strzemińska K. 2009, Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, Arkusz Kąty Rybackie (29), Plansza A. – PIG, Warszawa.

Frankowski Z., Zachowicz J. 2007. Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji trójmiejskiej Gdańsk–Sopot–Gdynia. – Ministerstwo Środowiska. Gdańsk – Warszawa.

Frączek E. 1998. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, arkusz Hel. – PIG, Warszawa.

Gabryś-Godlewska A., Kłos A. 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski (II) 1:50 000, Arkusz Frombork (31), Plansza B. – PIG, Warszawa.

IUNG. 2010. Numeryczna mapa glebowo-rolnicza. – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Krasulska J., Kostrz-Sikora P. 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski (II) 1:50 000, Kąty Rybackie (29), Plansza B. – PIG, Warszawa.

Kreczko M., Kordalski Z., Lidzbarski M., Prussak E. 2000. Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej. – Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Oddział Geologii Morza, Gdańsk.

Król J. 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30), Plansza B. – PIG, Warszawa.

Król J., Cwinarowicz A. 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, Arkusz Kąty Rybackie (29), Plansza B. – PIG, Warszawa.

Lis J., Pasieczna A. 1995. Atlas geochemiczny Polski 1:250 000. – PIG, Warszawa.

Makowska A. 1987. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30). – PIG, Warszawa.

Makowska A. 1991. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30), Arkusz Elbląg Północ (58). – PIG, Warszawa.

Mapa topograficzna – Messtischblatt z 1911 r., skala 1:25 000

Mapa topograficzna – Messtischblatt z 1944 r., skala 1:25 000

Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołyk-Musiał E., Zagajewski B. 2013. Mapa geomorfologiczna województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. – Teledetekcja Środowiska, 49.

Marszałek S., Kuna M. 2018. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Kąty Rybackie (29), Nowy Dwór Gdański (57). – PIG, Warszawa.

Mojski J. E. (red.) 1995. Atlas geologiczny południowego Bałtyku 1:500 000. – PIG, Sopot.

Mojski J. E. 1990. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Kąty (29), Nowy Dwór Gdański (57). – PIG, Warszawa.

Mojski J. E., Zając J. 1992. Mapa geologiczna dna Bałtyku w skali 1:200 000, arkusz Elbląg. – PIG, Warszawa.

Paczyński B. i in. 1995. Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000, część II, Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód. – PIG, Warszawa.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz Żuławy Wiślane i Wysoczyzna Elbląska. Mapa turystyczna w skali 1:50 000. 2000. Wyd. Eko-Kapio. Sopot.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz Żuławy Wiślane i Wysoczyzna Elbląska. Mapa turystyczna w skali 1:50 000. 2012. Wyd. Eko-Kapio. Gdańsk.

Plan Krynicy Morskiej (południowa część uzdrowiska) z ok. 1906–8 r., skala 1:2 000

Plan Krynicy z 1936 r. – [W:] Dobers K. 1991. Ostseebad Kahlberg, Frishe Nehrung, Bade und Fisherleben von Pröbbernau bis Narmeln, Munster.

Prussak E. 1998. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Frombork (31). – PIG, Warszawa.

Prussak E. 1998. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Kąty Rybackie (29). – PIG, Warszawa.

Prussak E. 1998. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30). – PIG, Warszawa.

von Schroetter F. L. 1796–1802. Atlas prowincji Prus Wschodnich, Litwy i Prus Zachodnich oraz sieci dystryktów. – Berlin. Skala 1: 50 000

Seifert K. 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski (II) 1:50 000, Arkusz Frombork (31), Plansza A. – PIG, Warszawa.

Seifert K. 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski (II) 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30), Plansza A. – PIG, Warszawa.

Seifert K. 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski (II) 1:50 000, Kąty Rybackie (29), Plansza A. – PIG, Warszawa.

Strzemińska K., Bojakowska I., Formowicz R., Kwecko P., Pasieczna A., Rolka M., Tomassi-Morawiec H., Król J. 2009. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30), Elbląg Północ (58). – PIG, Warszawa.

Strzemińska K., Formowicz R. 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, Arkusz Frombork (31). – PIG, Warszawa.

Strzemińska K., Formowicz R., Kwecko P., Pasieczna A., Tomassi-Morawiec H., Wąsowicz A., Król J. 2009. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Frombork (31). – PIG, Warszawa.

Strzemińska K., Formowicz R., Rolka M. 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30), Plansza A. – PIG, Warszawa.

Uścinowicz S., Zachowicz J. 1992. Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000, Ark. Gdańsk. – PIG, Warszawa.

Uścinowicz S., Zachowicz J. 1994. Objaśnienia do mapy geologicznej dna Bałtyku 1:200 000, Ark. Gdańsk. - PIG, Warszawa.

Uścinowicz S. 1995. Współczesne procesy sedymentacyjne. – [W:] Mojski J. E. (red.) Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku 1:500 000. – PIG, Sopot – Warszawa, tablica XXVIII.

Zieliński K. 2011. Mapa litogenetyczna Polski 1:50 000, Arkusz Frombork (31). – PIG, Warszawa.

Zieliński K. 2011. Mapa litogenetyczna Polski 1:50 000, Arkusz Krynica Morska (30). – PIG, Warszawa.