Edukacja

Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika
Edukacja grafika

   Edukacja stanowi jedno z ważniejszych zadań w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Kreowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, informowanie o procesach i zmianach zachodzących w najbliższym otoczeniu, wskazywanie zagrożeń i sposobów ochrony środowiska przyrodniczego, promocja wartości kulturowych i historycznych regionu - to tylko nieliczne kierunki realizowane w zakresie edukacji ekologicznej przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Nasza działalność zaowocowała stałą współpracą z szeregiem placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu nowodworskiego.

   W szerokiej ofercie skierowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów kształcenia znalazły się m.in.: prelekcje, pogadanki, wykłady, konkursy, a także zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Kąty Rybackie” oraz w ekosystemach leśnych Mierzei Wiślanej, które cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem. 

   Nauczyciele i młodzież mogą także korzystać z warsztatów w zakresie ochrony przyrody, zagadnienia bioróżnorodności oraz wartości kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych (siedlisk, flory i fauny) Parku. Tematykę zajęć i formy przekazu dostosowujemy do wieku uczestników oraz sugestii opiekunów. W edukacji najmłodszych wykorzystujemy kolorowanki i zadania edukacyjne ze strony https://www.e-kolorowanki.eu/.

   Corocznie organizujemy również akcje edukacyjne z udziałem młodzieży w wieku szkolnym, przy współudziale m.in. pracowników Nadleśnictwa Elbląg Błękitnego Patrolu WWF,lokalnych Samorządów i licznych Stowarzyszeń i Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku, kształtujące postawy proekologiczne, m.in. „Dzień Ziemi”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” oraz „Chrońmy przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń”,Grzybobranie z Parkiem", „Rajd Szlakami Mierzei Wiślanej".

     W siedzibie Parku aktualnie dostępne są foldery informacyjne na temat potrzeby istnienia zadrzewień śródpolnych oraz mapy i broszury promujące walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej. Staramy się również dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poprzez artykuły prasowe i udział w konferencjach i imprezach promocyjnych.