GDY SPOTKASZ CHORE, RANNE, LUB MŁODE ZWIERZĘ

 

Podczas spacerów i obserwacji przyrody często spotykamy dziko żyjące zwierzęta. Niejednokrotnie może się wydawać, iż z różnych powodów mogą one potrzebować naszej pomocy. Jednak w rzeczywistości zdarza się tak naprawdę bardzo rzadko. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż zdecydowana większość interwencji do zwierząt, zwłaszcza młodych kormoranów, jest całkowicie niepotrzebna. Uszanuj więc potrzeby i biologię zwierząt, a zanim spróbujesz udzielić zwierzęciu pomocy z całkowicie zrozumiałej troski o jego zdrowie, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Ci wstępnie ustalić, czy zwierzę rzeczywiście wymaga ludzkiej interwencji.

Pamiętaj, iż Służba naszego Parku ma ograniczone możliwości – nie mamy obecnie, zgodnie z art. 107 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2022 poz. 916), ustawowych kompetencji do zajęcia się zwierzęciem potrzebującym opieki; możemy co najwyżej dopomóc w diagnozie i uzyskaniu pomocy ze strony instytucji, które mają ku temu uprawnienia i możliwości techniczne.

ORGANAMI USTAWOWO UMOCOWANYMI do interwencji w razie znalezienia zwierzęcia objętego ochroną gatunkową i potrzebującego pomocy są przede wszystkim: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz właściwe terytorialnie urzędy gmin, które mają obowiązek przewieźć zwierzę do najbliższej placówki leczniczej (zwykle jest to ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych). Ich kompetencje wynikają z ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2022 poz. 916) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz. 40).

 

1. Jeśli znajdziesz kormorana, na przykład na plaży, pozostaw go w spokoju! Ptak zwykle odpoczywa po nurkowaniu, bardzo często w specyficznej pozycji (z rozłożonymi skrzydłami) i nadmierne zainteresowanie ze strony ludzi jest dla niego bardzo stresujące. Ze względu na specyficzną budowę nóg kormoran chodzący na lądzie sprawia wrażenie nieporadnego  może wydawać się wówczas, iż ma uszkodzone nogi lub złamane skrzydło. Tak jednak zazwyczaj nie jest. W sytuacji zagrożenia kormoran może zaatakować człowieka swoim ostrym, zakrzywionym dziobem, nie powinno się więc dla dobra własnego i ptaka podchodzić do niego zbyt blisko. Ważne jest również, aby do odpoczywającego kormorana nie podchodziły psy. Po 2-3 godzinach odpoczynku ptak prawie zawsze odlatuje.

 

2. Jeśli napotkasz zwierzę potrącone przez samochód, lub po zderzeniu z elementem infrastruktury i wymagające przewiezienia do lekarza weterynarii – koniecznie skontaktuj się przede wszystkim z właściwym miejscowo Urzędem Gminy/Miasta. Gdy kontakt z Urzędem jest niemożliwy (np. poza godzinami pracy) – zadzwoń na numer alarmowy 112. Nie próbuj karmić zwierzaka, ani poić go na siłę. Należy też pamiętać, iż zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym o wszystkich działaniach wobec gatunków chronionych (odłów, przetrzymywanie, przemieszczenie w środowisku, znalezienie martwego osobnika) trzeba poinformować Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (w naszym przypadku – w Gdańsku).

 

3. Nie wolno podchodzić blisko do fok przebywających np. na plaży. Te zwierzęta w sytuacji silnego stresu mogą stanowić poważne zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa, a nawet życia. Obserwacje fok (zdrowych, rannych martwych) wraz z podaniem dokładnej lokalizacji (najlepiej jako współrzędne GPS z podaniem układu odniesienia, np. WGS84) i godziny prosimy zgłaszać do Błękitnego Patrolu WWF (tel: 795 536 009) lub Stacji Morskiej w Helu.

 

4. Należy unikać bliskiego kontaktu z młodymi dzikami i łosiami. W sytuacji zagrożenia młodych ich matka może zaatakować. Spotykając młode zwierzę zachowuj się normalnie, bez nerwowości, niepotrzebnego zatrzymywania się, lub skradania, itp. Jeśli rozmawiałeś – mów dalej, lecz nie hałasuj, nie krzycz, nie popiskuj ze strachu. Zwierzęta potraktują Cię wówczas na swoim terytorium jak gościa, a nie intruza, którego trzeba przegonić.

5. Absolutnie nie wolno dotykać, głaskać i zabierać z naturalnego środowiska młodych saren, danieli, jeży oraz ptasich podlotów. Nawet, jeśli wydaje się nam, iż młode są opuszczone, ich rodzice (a przynajmniej matka) na pewno czuwają w pobliżu. Dorosłe zwierzęta zachowują bezpieczną odległość od młodych i na widok człowieka po prostu oddalają się, aby odciągnąć intruza od swojego potomstwa. Młody w takiej sytuacji nieruchomieje i stara się zlać z otoczeniem.

 

6. Jeśli zwierzę padło ofiarą działalności zabronionej (np. kłusownika) – natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112. Jeśli jest to gatunek chroniony, powiadom także Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (który prowadzi rejestr takich przypadków), lub poproś pracownika linii alarmowej o taką czynność.

 

Jeżeli natomiast po wzięciu pod uwagę wszystkich powyższych wskazówek uznasz, iż nie potrafisz właściwie ocenić sytuacji i potrzebujesz się upewnić, zatelefonuj do Parku (w godzinach naszej pracy) i skonsultuj się z nami, lub z innymi, wskazanymi instytucjami.

ZAWSZE trzymaj się w bezpiecznej odległości od zwierzęcia i nie niepokój go!

 

Przydatne telefony:

Numer alarmowy na terenie całego kraju: 112

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku: 58 68 36 800 (sekretariat) oraz 58 68 36 842 (Naczelnik Wydziału Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej)

Urząd Gminy Stegna: 55 247 81 71 oraz 55 247 81 72

Urząd Gminy Sztutowo: 55 247 81 51  oraz 55 247 81 52

Urząd Miasta Krynica Morska: 55 247 65 27

Błękitny Patrol WWF: 795 536 009 (czynny całą dobę)

Stacja Morska w Helu: 58 675 08 36

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05, SN