Aktualności

Wiosenna krzątanina w zadrzewniach śródpolnych PKMW i jego otuliny grafika
Jak co roku o tej porze w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" posadziliśmy drzewka starych odmian jabłoni w naszych zadrzewieniach śródpolnych oraz remizach.
  4 marca 2024 r.  odbyło się spotkanie robocze poświęcone współpracy Samorządu Województwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Na spotkaniu obecni byli:...
Pora ogłowić żuławskie wierzby. grafika
Luty to odpowiedni czas, by w naszym regionie wykonać zabiegi pielęgnacyjne wierzb, dlatego też - jak co roku o tej porze - przystąpiliśmy do ogłowienia naszych drzew. Podobnie jak w...