Zagospodarowanie przestrzenne

Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym to przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin. Takie dokumenty obowiązujące obecnie w gminach na terenie Parku i otuliny można znaleźć pod następującymi linkami:

https://planyzagospodarowania.pl/miejscowosci/pomorskie/nowodworski

https://mpzp24.pl/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/pomorskie/pow-nowodworski

 

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/plany-zagospodarowania-przestrzennego-w-krynicy-morskiej-1

https://bip.stegna.pl/299/Planowanie_Przestrzenne/

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/5666/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego

 

Warto również zajrzeć do Systemu Informacji Przestrzennej:

Krynica Morska

Stegna

Sztutowo

 

oraz do Planu zagospodarowania Województwa Pomorskiego do 2030:

https://pbpr.pomorskie.pl/plan-zagospodarowania-wojewodztwa/

 

Na terenach leśnych obowiązują Plany Urządzenia Lasu (PUL).

W lasach w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_elblag/plan_urzadzania_lasu

W lasach w zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni:

https://www.umgdy.gov.pl/informacje/plan-urzadzenia-lasu-dla-urzedu-morskiego-w-gdyni-na-lata-2017-2026-w-budowie/