Monitoring

Właściwe rozpoznanie stanu populacji gatunków chronionych i regionalnie rzadkich/zagrożonych jest kluczowe dla podejmowania właściwych działań ochronnych. Pracownicy Parku objęli monitoringiem wybrane gatunki bioty grzybów, flory i fauny.