Monitoring

Właściwe rozpoznanie stanu populacji gatunków specjalnej troski czyli chronionych i regionalnie rzadkich/zagrożonych jest kluczowe dla podejmowania właściwych działań ochronnych.

Pracownicy Parku objęli monitoringiem wybrane gatunki bioty grzybów, flory i fauny.