Podstawy prawne

Działalność Parku regulują następujące akty prawne i dokumenty:
 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. — tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1336

Uchwała Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego

Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego Nr 4/97 z dnia 28 kwietnia 1997 r. zmieniające uchwałę w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 56/06 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 244/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 11/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Uchwała Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie połączenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Uchwała Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana". (Dz. Urz. Woj. Pom. 2011 Nr 66 poz. 1463)

Uchwała Nr 261/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 r. poz. 2944)