Czynna ochrona

Służba Parku prowadzi działania związane z czynną ochroną przyrody i krajobrazu.

W trosce o przywrócenie tradycyjnego, polderowego krajobrazu rolniczego Żuław Wiślanych, wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” rozpoczął w 2008 r. realizację projektu „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku” w ramach ogólnopolskiej akcji pn. "Ożywić pola".

Działania te polegają na corocznym, wiosennym nasadzaniu drzew (owocowych oraz żywokołów wierzbowych) w formie szpalerów wzdłuż np. dróg oraz krzewów w formie tzw. remiz. Ze względu na specyfikę regionalną, kształtowanie krajobrazu odbywa się głównie w otulinie Parku (Żuławy w gminie Sztutowo). Początkowo nasadzenia były prowadzone tylko przez Służbę PKMW we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, z czasem włączać zaczęli się również rolnicy indywidualni i lokalna młodzież, Wójt Gminy Sztutowo, a także pracownicy innych oddziałów PZPK, a w roku 2022 gościem honorowym był również Marszałek Województwa, który także przyłączył się do sadzenia drzew.

O nasadzone fanerofity trzeba potem troskliwie dbać – wykaszać nadmiernie wyrastającą ruń koło drzewek, osłaniać przed zgryzaniem, itp. Po 7 latach rozpoczyna się, zgodnie z tradycją, ogławianie wierzb, które jest podstawowym zabiegiem kształtującym drzewo, powtarzanym cyklicznie co kolejne 7–10 lat aż po kres jego życia.

Nasze wysiłki zaowocowały już istnieniem licznych nowych szpalerów wierzbowych i remiz, które stały się kolejnymi ostojami bioróżnorodności i swoistymi korytarzami ekologicznymi dla owadów, ptaków i ssaków.

Zachęcamy do lektury publikacji na naszej stronie:

https://parkmierzeja.pl/files/site-pkmw/download/257/Zadrzewienia_srodpolne.pdf

najnowszego artykułu na ten temat:

https://parkmierzeja.pl/aktualnosci-9/zabiegi-pielegnacyjne-wierzb-czas-zaczac/

oraz obejrzenia materiału wyemitowanego w telewizji:

https://gdansk.tvp.pl/59459770/odc-05042022