Materiały dla uczestników konkursów organizowanych przez PKMW

Prezentacja dla uczestników XIII edycji powiatowego konkursu z wiedzy ekologicznej "Jestem Integralną Częścią przyrody".

Wersja PDF

Prezentacja