Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"

Od 1 lipca 2022 w siedzibie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" działa Centrum Edukacji Ekologicznej, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Zapraszamy osoby indywidualne, w przypadku grup zorganizowanych obowiązuje limit do 15 osób oraz wcześniejsze umówienie się na zajęcia.

Nasze Centrum ma postać Izby przyrodniczo-edukacyjnej, w której w postaci dioram z eksponatami przedstawione zostały najważniejsze elementy środowiska przyrodniczego PKMW i jego otuliny: ekosystem nadmorski, siedliska leśne (w tym kwaśna dąbrowa i brzezina bagienna), łąki oraz zadrzewienia śródpolne. Wśród eksponatów są zarówno przedstawiciele fauny, jak i flory oraz bioty grzybów. Orientację umożliwiają opisy dioram i eksponatów. Nie zabrakło również oprawy dźwiękowej goście Centrum mogą usłyszeć głosy zwierząt żyjących pospolicie w naszym Parku, m.in. lisa, daniela, sarny, bogatki, bażanta, rudzika, kosa, myszołowa, dzięciołów.

W korytarzu można dodatkowo uzupełnić i sprawdzić swoją wiedzę. W "szafce odkrywcy" odwiedzający nasze Centrum mogą przyjrzeć się odpowiednio powiększonym modelom m.in. chełbii modrej (meduzy), zmieraczka plażowego (skorupiaka), minerałom tworzącym piasek plażowy i bakteriom w nim żyjących. Sprawdzenie wiedzy umożliwiają 2 telewizory z quizami (m.in. rozpoznawanie głosów zwierząt).

Serdecznie zapraszamy!

Widok ogólny na sale wystawowe
Grafika 2: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 3: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 4: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 5: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 6: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 7: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 8: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 9: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 10: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"