Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"

Od 1 lipca 2022 w siedzibie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" przy ul. Gdańskiej 2 w Stegnie działa Centrum Edukacji Ekologicznej, czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10–14. Centrum jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, sanitariaty).

Nasze Centrum ma postać Izby przyrodniczo-edukacyjnej, w której w postaci dioram z eksponatami przedstawione zostały najważniejsze elementy środowiska przyrodniczego PKMW i jego otuliny: ekosystem nadmorski, siedliska leśne (w tym kwaśna dąbrowa i brzezina bagienna), łąki oraz zadrzewienia śródpolne. Wśród eksponatów są zarówno przedstawiciele fauny, jak i flory oraz bioty grzybów. Orientację umożliwiają opisy dioram i eksponatów. Nie zabrakło również oprawy dźwiękowej – goście Centrum mogą usłyszeć głosy zwierząt żyjących pospolicie w naszym Parku, m.in. lisa, daniela, sarny, bogatki, bażanta, rudzika, kosa, myszołowa, dzięciołów.

W korytarzu można dodatkowo uzupełnić i sprawdzić swoją wiedzę. W "szafce odkrywcy" odwiedzający nasze Centrum mogą przyjrzeć się odpowiednio powiększonym modelom m.in. chełbii modrej (meduzy), zmieraczka plażowego (skorupiaka), minerałom tworzącym piasek plażowy i bakteriom w nim żyjących. Sprawdzenie wiedzy umożliwiają 2 monitory dotykowe z quizami (m.in. rozpoznawanie głosów zwierząt).

Do centrum zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.

Na zajęcia warsztatowe przyjmowane są grupy maksymalnie do15 osób.

Tematy na warsztaty:

1. Co to jest "krajobraz" i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka?
2. Burzliwe dzieje lasów Mierzei Wiślanej i ich dzisiejsi mieszkańcy.
3. Ocalić od zapomnienia: Zadrzewienia śródpolne - ważny element krajobrazu Żuław Wiślanych.
4. Ssaki małe i duże, czyli o "futrzaków" naturze.
5. Poznajemy ptaki Mierzei i Żuław Wiślanych.
6. Płazy i gady Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana".
7. Zrozumieć bobra - gatunki konfliktowe w gospodarce człowieka.
8. Sukcesja ekologiczna, czyli o tym jak organizmy żywe Mierzeję Wiślaną opanowały.
9. Kolorowe tajemnice wydm nadmorskich.
10. Ziarnko do ziarnka, czyli życie na plaży i wydmach Mierzei Wiślanej.
11. Tajemnice warstw lasu.
12. Ryby głosu nie mają i cicho w wodach pływają.
13. Kto kogo zjada? - łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne w przyrodzie.

"Marzenie mam" - podczas umawiania zajęć można wskazać temat, który szczególnie Państwa interesuje.
My opracujemy go i w oparciu o dioramy, przygotujemy atrakcyjne zajęcia.

Z uwagi na duże zainteresowanie obiektem, przed odwiedzeniem i umówieniem się na zajęcia należy zapoznać się z poniższymi ZASADAMI REZERWACJI I REGULAMINEM ZWIEDZANIA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PARKU KRAJOBRAZOWEGO „MIERZEJA WIŚLANA” W STEGNIE:

  1. Zwiedzanie i zajęcia w CEE są bezpłatne.
  2. Każde odwiedziny w CEE – również indywidualne - należy uzgadniać telefonicznie pod nr. 55 247 71 06 w godzinach 7.30-15.30 – od poniedziałku do piątku. Jeśli nie zostanie dokonana wcześniejsza rezerwacja – może się okazać, że w tym samym czasie realizowane są zajęcia dla grupy lub liczba odwiedzających uniemożliwi zwiedzenie ekspozycji. Rezerwacji można dokonać nawet w dniu zwiedzania, jeśli będą wolne godziny.
  3. Rezerwacji na odleglejsze terminy można dokonać poprzez e-mail: j.bulak@pomorskieparki.pl. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt telefoniczny.
  4. Ekspozycję można zwiedzać samodzielnie (pod okiem pracowników Parku) w oparciu o stworzoną instrukcję. Czas zwiedzania – wg potrzeb – maksymalnie 1 h.
  5. W przypadku większej ilości chętnych pracownicy Parku w danym dniu będą umawiać zainteresowanych na konkretne – pełne godziny. Zwiedzanie odbywać się będzie wówczas z udziałem edukatora Parku – czas spotkania do 45 minut.
  6. Na zajęcia warsztatowe z edukatorem Parku umawiane są grupy 15 osobowe (maksymalnie 3 w danym dniu). Podczas rezerwacji z edukatorem można ustalić szczegóły tematyki warsztatów. Czas warsztatów 45 minut.
  7. Alternatywą dla osób oczekujących na zajęcia warsztatowe jest ścieżka przyrodnicza „Las wokół w nas”, na której pod okiem opiekunów wycieczki w oparciu o tablice dydaktyczne można poszerzyć wiadomości w temacie ekosystemów leśnych Mierzei Wiślanej. Czas zwiedzania 45 min – 1 h. Długość trasy 1,9 km. Trasa łatwa.
  8. W przypadku grup większych (autokarowych) możliwe jest zwiedzenie ekspozycji Centrum, z krótkim komentarzem merytorycznym pracownika Parku.
  9. Podczas zwiedzania zabrania się:

– opierania się o szyby zabezpieczające dioramy

– dotykania i przenoszenia eksponatów

– dotykania wnętrza ekspozycji i szafki odkrywcy (na korytarzu)

– spożywania jedzenia i napojów na salach ekspozycyjnych i korytarzu

– palenia tytoniu i e-papierosów

– wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników)

– wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla ekspozycji i innych zwiedzających

– korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort zwiedzania innych zwiedzających

– przełączania trybu monitorów dotykowych podczas rozwiązywania quizów przyrodniczych

  1. Na terenie obiektu obowiązuje dbałość o czystość i pomoce dydaktyczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Widok ogólny na sale wystawowe
Grafika 2: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 3: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 4: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 5: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 6: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 7: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 8: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 9: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 10: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"