Biota grzybów

Na obszarze Parku zidentyfikowano dotychczas co najmniej 154 gatunki grzybów wielkowocnikowych w tym 3 gatunki pod ochroną częściową i 16 gatunków z czerwonej listy: 2 wymierające [E], 5 narażonych na wyginięcie [V], 8 rzadkich [R] i 2 o nieokreślonym statusie zagrożenia [I].

Ciekawostką jest występowanie podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) w rejonie Skowronków i Kątów Rybackich.

Stwierdzono także występowanie 199 gatunków porostów, dodatkowo zidentyfikowano grupę 16 gatunków, które uległy lokalnie ekstynkcji. Spośród nich 25 jest objęte ochroną gatunkową, w tym 11 objętych ochroną ścisłą.

[Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11, SN]

Grafika 1: Biota grzybów