"Krynicki starodrzew"

Obiekt utworzono na mocy Uchwały Nr XI/122/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2012, poz. 1652).

Obejmuje on płat lasu (o charakterze zbliżonym do grądu, wraz z enklawą olsu w centralnej części), o powierzchni prawie 1 ha w centrum miasta Krynica Morska, tuż przy pomniku przyrody (dąb „Benek”) i niedaleko Urzędu Miasta. Chroni stanowiska kilku gatunków chronionych roślin i porostów (m.in. torfowca błotnego, wiciokrzewu pomorskiego, cisa pospolitego, śnieżyczki przebiśniega, pióropusznika strusiego, płucnicy zielonawej). Znajduje się tu kilkanaście drzew o wymiarach pomnikowych. Są tu również regularne stanowiska lęgowe pospolitych ptaków – bogatki, kosa, grzywacza, szpaka, i innych.

"Krynicki starodrzew" jest łatwo dostępny do zwiedzania (od ul. Lotników i Spacerowej) oraz udostępniony do celów dydaktycznych (znajdują się tu 3 tablice edukacyjne).

Grafika 1: "Krynicki starodrzew"