Ptaki

Na terenie PKMW i jego otuliny począwszy od roku 1962 zaobserwowano 290 gat. ptaków (stan na: 2016-11-15).  Zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym chronione są następujące 274 gatunki
L.p. Kod Natura Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona gatunkowa
  A151 Batalion Philomachus pugnax ścisła
2 A617-B Bączek Ixobrychus minutus ścisła
3 A688-B Bąk Botaurus stellaris ścisła
4 A152 Bekasik Lymnocryptes minimus ścisła
5 A277 Białorzytka Oenanthe oenanthe ścisła
6 Biegus arktyczny Calidris melanotos ścisła
7 A147 Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea ścisła
8 A145 Biegus malutki Calidris minuta ścisła
9 A146 Biegus mały Calidris temminckii ścisła
10 A670-A Biegus morski Calidris maritima ścisła
11 A150 Biegus płaskodzioby (biegusik) Limicola falcinellus ścisła
12 A143 Biegus rdzawy Calidris canutus ścisła
13 A149 Biegus zmienny Calidris alpina ścisła
14 A767-B Bielaczek Mergus albellus ścisła
15 A075 Bielik Haliaëetus albicilla ścisła
16 A506 Birginiak Polysticta stelleri ścisła
17 A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus ścisła
18 A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus ścisła
19 A083 Błotniak stepowy Circus macrourus ścisła
20 A082 Błotniak zbożowy Circus cyaneus ścisła
21 A667-B Bocian biały Ciconia ciconia ścisła
22 A030-B Bocian czarny Ciconia nigra ścisła
23 A330 Bogatka Parus major ścisła
24 A161 Brodziec śniady Tringa erythropus ścisła
25 A249 Brzegówka Riparia riparia ścisła
26 A292 Brzęczka Locustella luscinioides ścisła
27 A013 Burzyk północny Puffinus puffinus ścisła
28 A012 Burzyk szary Ardenna grisea (Puffinus griseus) ścisła
29 A010 Burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea ścisła
30 A309 Cierniówka Sylvia communis ścisła
31 A055 Cyranka Anas querquedula ścisła
32 A142 Czajka Vanellus vanellus ścisła
33 A698 Czapla biała Egretta alba (Casmerodius albus) ścisła
34 A635 Czapla modronosa Ardeola ralloides ścisła
35 A699 Czapla siwa Ardea cinerea częściowa
36 A326 Czarnogłówka Parus montanus ścisła
37 A743 Czarnowron Corvus corone corone ścisła
38 A368 Czeczotka zwyczajna Acanthis flammea (Carduelis flammea) ścisła
39 A543 Czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni (Carduelis hornemanni) ścisła
40 A327 Czubatka Parus cristatus ścisła
41 A365 Czyż Spinus spinus (Carduelis spinus) ścisła
42 A282 Drozd obrożny Turdus torquatus ścisła
43 Drozd rdzawoskrzydły Turdus eunomus ścisła
44 A286 Droździk Turdus iliacus ścisła
45 A098 Drzemlik Falco columbarius ścisła
46 A154-B Dubelt Gallinago media ścisła
47 A232 Dudek Upupa epops ścisła
48 A251 Dymówka Hirundo rustica ścisła
49 A341 Dzierzba rudogłowa Lanius senator ścisła
50 A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius ścisła
51 A658 Dzięcioł duży Dendrocopos major ścisła
52 A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius ścisła
53 A235 Dzięcioł zielony Picus viridis ścisła
54 A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ścisła
55 A240 Dzięciołek Dendrocopos minor ścisła
56 A371 Dziwonia Carpodacus erythrinus ścisła
57 A745 Dzwoniec Carduelis chloris ścisła
58 A063 Edredon Somateria mollisima ścisła
59 A310 Gajówka Sylvia borin ścisła
60 A348 Gawron Corvus frugilegus ścisła (poza miastami), częściowa
(w miastach)
61 A067 Gągoł Bucephala clangula ścisła
62 A338 Gąsiorek Lanius collurio ścisła
63 A372 Gil Pyrrhula pyrrhula ścisła
64 A016

Głuptak zwyczajny

Morus bassanus ścisła
65 A206

Gołąb miejski

Columba livia  f. urbana częściowa
66 A248 Górniczek Eremophila alpestris ścisła
67 A373 Grubodziób Coccothraustes coccothraustes ścisła
68 A058-A Hełmiatka Netta rufina ścisła
69 A307 Jarzębatka Sylvia nisoria ścisła
70 A619 Jastrząb Accipiter gentilis gentilis ścisła
71 A263 Jemiołuszka Bombycilla garrulus ścisła
72 A360 Jer Fringilla montifringilla ścisła
73 A226 Jerzyk Apus apus ścisła
74 A169 Kamusznik Arenaria interpres ścisła
75 A073 Kania czarna Milvus migrans ścisła
76 A074 Kania ruda Milvus milvus ścisła
77 A311 Kapturka Sylvia atricapilla ścisła
78 A347 Kawka Corvus monedula ścisła
79 A097 Kobczyk Falco vespertinus ścisła
80 A099 Kobuz Falco subbuteo ścisła
81 A721 Kokoszka wodna Gallinula chloropus chloropus ścisła
82 A273 Kopciuszek Phoenicurus ochruros ścisła
83 A391 Kormoran czarny wschodni Phalacrocorax carbo sinensis częściowa
84 A283 Kos Turdus merula ścisła
85 A332 Kowalik Sitta europaea ścisła
86 A703 Krakwa Anas strepera ścisła
87 A233 Krętogłów Jynx torquilla ścisła
88 A633 Krogulec Accipiter nisus ścisła
89 A402 Krogulec krótkonogi Accipiter brevipes ścisła
90 A119 Kropiatka Porzana porzana ścisła
91 A350 Kruk Corvus corax częściowa
92 A162 Krwawodziób Tringa totanus ścisła
93 A544 Krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera ścisła
94 A370 Krzyżodziób sosnowy Loxia pytyopsittacus ścisła
95 A369 Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra ścisła
96 A153 Kszyk Gallinago gallinago ścisła
97 A212 Kukułka Cuculus canorus ścisła
98 A361 Kulczyk Serinus serinus ścisła
99 A159 Kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris ścisła
100 A158 Kulik mniejszy Numenius phaeopus ścisła
101 A768 Kulik wielki Numenius arquata ścisła
102 A403 Kurhannik Buteo rufinus ścisła
103 A284 Kwiczoł Turdus pilaris ścisła
104 A164 Kwokacz Tringa nebularia ścisła
105 A224 Lelek Caprimulgus europaeus ścisła
106 A246 Lerka Lullula arborea ścisła
107 A003 Lodowiec Gavia immer ścisła
108 A064 Lodówka Clangula hyemalis ścisła
109 A038-C Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus ścisła
110 A036 Łabędź niemy Cygnus olor ścisła
111 A166 Łęczak  (trawnik) Tringa glareola ścisła
112 A296 Łozówka Acrocephalus palustris ścisła
113 A366 Makolągwa Linaria cannabina (Carduelis cannabina) ścisła
114 A706 Markaczka Melanitta nigra ścisła
115 A356 Mazurek Passer montanus ścisła
116 Mewa blada Larus hyperboreus ścisła
117 A176 Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus ścisła
118 Mewa delawarska Larus delawarensis ścisła
119 A177 Mewa mała Larus minutus ścisła
120 Mewa obrożna Xema sabinii ścisła
121 A604 Mewa romańska Larus michahellis ścisła
122 A182 Mewa pospolita Larus canus ścisła
123 A187 Mewa siodłata Larus marinus ścisła
124 A184 Mewa srebrzysta Larus argentatus częściowa
125 A188 Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla ścisła
126 A640 Mewa  żółtonoga Larus fuscus ścisła
127 A329 Modraszka Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus) ścisła
128 A727 Mornel Charadrius morinellus ścisła
129 A321 Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis ścisła
130 A320 Muchołówka mała Ficedula parva ścisła
131 A319 Muchołówka szara Muscicapa striata ścisła
132 A322 Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca ścisła
133 A317 Mysikrólik Regulus regulus ścisła
134 A087 Myszołów Buteo buteo ścisła
135 A087 Myszołów włochaty Buteo lagopus ścisła
136 A502 Nur białodzioby Gavia adamsii ścisła
137 A689 Nur czarnoszyi Gavia arctica ścisła
138 A001-A Nur rdzawoszyi  Gavia stellata ścisła
139 A654-A Nurogęś Mergus merganser ścisła
140 A062 Ogorzałka Aythya marila ścisła
141 A048 Ohar Tadorna tadorna ścisła
142 A738 Oknówka Delichon urbica ścisła
143 Orlica Ichthyaetus ichthyaetus (Larus ichthyaetus) ścisła
144 A090 Orlik grubodzioby Clanga clanga (Aquila clanga) ścisła
145 A089 Orlik krzykliwy Clanga pomarina (Aquila pomarina) ścisła
146 A379 Ortolan Emberiza hortulana ścisła
147 A344 Orzechówka Nucifraga caryocatactes ścisła
148 A091 Orzeł przedni Aquila chrysaetos ścisła
149 A130 Ostrygojad Hematopus ostralegus ścisła
150 A287 Paszkot Turdus viscivorus ścisła
151 A019 Pelikan różowy Pelecanus onocrotalus ścisła
152 A334 Pełzacz leśny Certhia familiaris ścisła
153 A637 Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla ścisła
154 A691 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus ścisła
155 A665-A Perkoz rdzawoszyi Podiceps griseigena ścisła
156 A642 Perkoz rogaty Podiceps auritus ścisła
157 A690 Perkozek Tachybaptus ruficollis ścisła
158 A144 Piaskowiec Calidris alba ścisła
159 A316 Piecuszek Phylloscopus trochilus ścisła
160 A308 Piegża Sylvia curruca ścisła
161 A315 Pierwiosnek Phylloscopus collybita collybita ścisła
162 Pierwiosnek syberyjski Phylloscopus collybita tristis ścisła
163 A168 Piskliwiec Actitis hypoleucos ścisła
164 A274 Pleszka Phoenicurus phoenicurus ścisła
165 A608 Pliszka cytrynowa Motacilla citreola ścisła
166 A262 Pliszka siwa Motacilla alba ścisła
167 A260 Pliszka żółta Motacilla flava ścisła
168 A056 Płaskonos Anas clypeata ścisła
169 Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius ścisła
170 A170 Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus ścisła
171 Płochacz syberyjski Prunella montanella ścisła
172 A213 Płomykówka Tyto alba ścisła
173 A609 Podróżniczek Luscinia svecica ścisła
174 A275 Pokląskwa Saxicola rubetra ścisła
175 A305 Pokrzewka aksamitna Sylvia melanocephala ścisła
176 A266 Pokrzywnica Prunella modularis ścisła
177 A374 Poświerka Calcarius lapponicus ścisła
178 A381 Potrzos Emberiza schoeniclus ścisła
179 A218 Pójdźka Athene noctua ścisła
180 A096 Pustułka Falco tinnunculus ścisła
181 A219 Puszczyk Strix aluco ścisła
182 A324 Raniuszek Aegithalos caudatus ścisła
183 A511 Raróg Falco cherrug ścisła
184 A336 Remiz Remiz pendulinus ścisła
185 A295 Rokitniczka  Acrocephalus schoenobaenus ścisła
186 A054 Rożeniec Anas acuta ścisła
187 A269 Rudzik Erithacus rubecula ścisła
188 A631-A Rybitwa białoczelna Sterna albifrons ścisła
189 A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger ścisła
190 A191 Rybitwa czubata Sterna sandvicensis ścisła
191

Rybitwa krótkodzioba

Gelochelidon nilotica nilotica ścisła
192 A194 Rybitwa popielata Sterna paradisea ścisła
193 A732 Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne  caspia ścisła
194 A193 Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo ścisła
195 A094 Rybołów Pandion haliaeetus ścisła
196 A614-B Rycyk Limosa limosa ścisła
197 A367 Rzepołuch Linaria flavirostris (Carduelis flavirostris) ścisła
198 A165 Samotnik Tringa ochropus ścisła
199 A209 Sierpówka Streptopelia decaocto ścisła
200 A682-A Sieweczka morska Charadrius alexandrinus ścisła
201 Sieweczka mongolska Charadrius mongolus ścisła
202 A668 Sieweczka pustynna (rdzawogrzbieta) Charadrius leschenaultii columbinus ścisła
203 A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula ścisła
204 A726 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius curonicus ścisła
205 A140 Siewka złota Pluvialis apricaria ścisła
206 Siewka złotawa Pluvialis fulva ścisła
207 A141 Siewnica Pluvialis squatarola ścisła
208 A207 Siniak Columba oenas ścisła
209 A259 Siwerniak Anthus spinoletta ścisła
210 A247 Skowronek polny Alauda arvensis ścisła
211 A243 Skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla ścisła
212 A271 Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos ścisła
213 A270 Słowik szary Luscinia luscinia ścisła
214 A708 Sokół wędrowny Falco peregrinus ścisła
215 A656 Sosnówka Parus ater ścisła
216 A342 Sójka Garrulus glandarius ścisła
217 A222 Sowa błotna (uszatka błotna) Asio flammeus ścisła
218 A221 Sowa uszata (uszatka) Asio otus ścisła
219 A217 Sóweczka Glaucidium passerinum ścisła
220 A343 Sroka Pica pica częściowa
221 A653 Srokosz Lanius excubitor ścisła
222 A291 Strumieniówka  Locustella fluviatilis ścisła
223 A676 Strzyżyk Troglodytes troglodytes ścisła
224 A132-A Szablodziób Recurvirostra avosetta ścisła
225 A325 Szarytka Parus palustris ścisła
226 A364 Szczygieł Carduelis carduelis ścisła
227 A069 Szlachar Mergus serrator ścisła
228 A157 Szlamnik Limosa lapponica ścisła
229 A351 Szpak Sturnus vulgaris ścisła
230 A179 Śmieszka Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus) ścisła
231 A375 Śnieguła Plectrophenax nivalis ścisła
232 A285 Śpiewak Turdus philomelos ścisła
233 A256 Świergotek drzewny Anthus trivialis ścisła
234 A257 Świergotek łąkowy Anthus pratensis ścisła
235 A666 Świergotek nadmorski Anthus petrosus ścisła
236 A255 Świergotek polny Anthus campestris ścisła
237 A258 Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus ścisła
238 A290 Świerszczak Locustella naevia ścisła
239 A050 Świstun Anas penelope ścisła
240 A314 Świstunka Phylloscopus sibilatrix ścisła
241 Świstunka brunatna  Phylloscopus fuscatus ścisła
242 Świstunka grubodzioba Phylloscopus schwarzi ścisła
243

Świstunka złotawa

Phylloscopus proregulus ścisła
244 Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus ścisła
245 A167 Terekia Xenus cinereus ścisła
246 A298 Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus ścisła
247 A297 Trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus ścisła
248 A680 Trzcinniczek kaspijski (czeretówka) Acrocephalus agricola ścisła
249 A072 Trzmielojad Pernis apivorus ścisła
250 A376 Trznadel Emberiza citrinella ścisła
251 A382

Trznadel czarnogłowy

Granativora (Emberiza) melanocephala ścisła
252 A542 Trznadel czubaty Emberiza rustica (Schoeniclus rusticus) ścisła
253 A540 Trznadel złotawy Emberiza aureola ścisła
254 A380 Trznadelek Emberiza pusilla (Schoeniclus pusillus) ścisła
255 A209 Turkawka Streptopelia turtur ścisła
256 A685-B Uhla  Melanitta fusca ścisła
257 A323 Wąsatka Panurus biarmicus ścisła
258 A337 Wilga Oriolus oriolus ścisła
259 A223 Włochatka Aegolius funereus ścisła
260 A294 Wodniczka Acrocephalus paludicola ścisła
261 A718 Wodnik Rallus aquaticus ścisła
262 A312 Wójcik Phylloscopus trochiloides ścisła
263 A742 Wrona Corvus corone cornix częściowa
264 A620 Wróbel Passer domesticus ścisła
265 A174 Wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus ścisła
266 A173 Wydrzyk pasożytny Stercorarius parasiticus ścisła
267 A172 Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus ścisła
268 A299 Zaganiacz Hippolais icterina ścisła
269 Zaganiacz mały Iduna caligata ścisła
270 A679 Zaroślówka Acrocephalus dumetorum ścisła
271 A657 Zięba Fringilla coelebs ścisła
272 A229 Zimorodek Alcedo atthis ścisła
273 A318 Zniczek Regulus ignicapillus ścisła
274 A639-A Żuraw Grus grus ścisła