Mszaki

Chroniona brioflora PKMW i otuliny to 34 taksony
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
1 Nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Częściowa
2 Rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare (L.) Hampe Częściowa
MCHY BRYOPHYTA
1 Bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla Hedw. Częściowa
2 Bielistka siwa Leucobryum glaucum  (Hedw.) Ångstr. Częściowa
3 Brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum (L. ex Hedw.) M. Fleisch Częściowa
4 Drabik drzewkowaty Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr Częściowa
5 Dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. Częściowa
6 Fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (L. ex Hedw.) Warnst. Częściowa
7 Fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Częściowa
8 Gajnik lśniący Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Częściowa
9 Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. Częściowa
10 Nastroszek Brucha Ulota bruchii Hornsch ex Brid. Częściowa
11 Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa (Hedw.) Brid. Częściowa
12 Miechera kędzierzawa Neckera crispa Hedw. Częściowa
13 Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Częściowa
14 Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa (Hedw.) Brid. Częściowa
15 Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Częściowa
16 Płonnik cienki Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Częściowa
17 Płonnik pospolity Polytrichum commune Hedw. Częściowa
18 Próchniczek błotny Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Częściowa
19 Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Częściowa
20 Torfowiec bałtycki Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen Częściowa
21 Torfowiec błotny Sphagnum palustre L. Częściowa
22 Torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum Wilson Częściowa
23 Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum Wils. Częściowa
24 Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii Russow Częściowa
25 Torfowiec kończysty Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. Częściowa
26 Torfowiec magellański Sphagnum magellanicum Brid. Częściowa
27 Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum Crome Częściowa
28 Torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Częściowa
29 Torfowiec Russowa Sphagnum russowii Warnst. Częściowa
30 Tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Częściowa
31 Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Sw. ex Anon. Częściowa
32 Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium  Hedw. Częściowa

(ostatnia aktualizacja: 2017-01-11, SN)