Mszaki

Na terenie PKMW stwierdzono dotychczas 105 gatunków mszaków, z czego brioflora chroniona to 33 taksony.

 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
1 Nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Częściowa
2 Rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare (L.) Hampe Częściowa
3 Skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides (L. em. Taylor) Dumort Częściowa
MCHY BRYOPHYTA
1 Bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla Hedw. Częściowa
2 Bielistka siwa Leucobryum glaucum  (Hedw.) Ångstr. Częściowa
3 Brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum (L. ex Hedw.) M. Fleisch Częściowa
4 Drabik drzewkowaty Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr Częściowa
5 Dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. Częściowa
6 Fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (L. ex Hedw.) Warnst. Częściowa
7 Fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Częściowa

 

8

Gajnik lśniący Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Częściowa
9 Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. Częściowa
10 Miechera kędzierzawa Neckera crispa Hedw. Częściowa
11 Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Częściowa
12 Nastroszek Brucha Ulota bruchii Hornsch ex Brid. Częściowa
13 Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Częściowa
14 Płonnik cienki Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Częściowa
15 Płonnik pospolity Polytrichum commune Hedw. Częściowa
16 Próchniczek błotny Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Częściowa
17 Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Częściowa
18 Torfowiec bałtycki Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen Częściowa
19 Torfowiec błotny Sphagnum palustre L. Częściowa
20 Torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum Wilson Częściowa
21 Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum Wils. Częściowa
22 Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii Russow Częściowa
23 Torfowiec kończysty Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. Częściowa
24 Torfowiec magellański Sphagnum magellanicum Brid. Częściowa
25 Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum Crome Częściowa
26 Torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Częściowa
27 Torfowiec Russowa Sphagnum russowii Warnst. Częściowa
28 Tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Częściowa
29 Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Sw. ex Anon. Częściowa
30 Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium  Hedw. Częściowa

 

(ostatnia aktualizacja: 2023-03-06, SN)