Grzyby wielkoowocnikowe

Na terenie PKMW i jego otuliny (gatunek odnotowany tylko w otulinie oznaczono gwiazdką) ochronie podlega obecnie 6 gat. grzybów wielkoowocnikowych. (aktualizacja: 2023-04-06, SN)
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
1 Błyskoporek podkorowy (Włóknouszek ukośny) Inonotus obliquus (Pers.) Pilát Częściowa
2 *Borowiczak dęty Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. Częściowa
3 Jamkówka kurczliwa Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk Częściowa
4 Lakownica żółtawa Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Częściowa
5 Podgrzybek tęgoskórowy (pasożytniczy) Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. Częściowa
6 Soplówka bukowa Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. Częściowa
Wyjęte spod ochrony w 2014 r.
1 Gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum Fr.
2 Mądziak psi Mutinus caninus (Huds.) Fr.
3 Purchawica olbrzymia  Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.
4 Sromotnik fiołkowy Phallus hadriani Vent.
5 Siedzuń sosnowy (Szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
6 Wachlarzowiec olbrzymi (Flagowiec olbrzymi) Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst.