Glony

Informacje o glonach w Zalewie Wiślanym w granicach PKMW i jego otuliny pochodzą z dawniejszych danych literaturowych. Ich współczesne występowanie wymaga potwierdzenia.

L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Ochrona

RAMIENICE CHAROPHYTA
1 Ramienica zagięta  Chara connivens P. Salzmann ex  A. Braun Ścisła
2 Ramienica omszona Chara tomentosa L. Częściowa
3 Ramienica szorstka Chara aspera Deth. ex Willd. Ścisła

 

Na plażach od strony Zatoki Gdańskiej można znaleźć także okazy dwóch gatunków, niezaliczanych jednak do tutejszej flory
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
BRUNATNICE PHAEOPHYTA
1 Morszczyn pęcherzykowaty  Fucus vesiculosus L.   Ścisła
KRASNOROSTY RHODOPHYTA
1 Widlik Furcellaria fastigiata (L.) Lam. Ścisła

(aktualizacja: 2016-01-28, SN)