Gady

Na terenie PKMW i jego otuliny występuje 5 gatunków gadów. Wszystkie objęte są ochroną częściową.

 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Natura 2000
1. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis L. 1261
2. Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara  Jacquin 2424
3. Padalec zwyczajny Anguis fragilis L. 2432
4. Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix L. 2469
5. Żmija zygzakowata Vipera berus L. 2473

(ostatnia aktualizacja: 2023-03-21, SN)