Gady

Na terenie PKMW i jego otuliny występuje 5 gatunków gadów. Wszystkie objęte są ochroną częściową
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska
1. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis L.
2. Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara  Jacquin
3. Padalec zwyczajny Anguis fragilis L.
4. Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix L.
5. Żmija zygzakowata Vipera berus L.

(ostatnia aktualizacja: 2016-11-10, SN)