Płazy

Z PKMW i jego otuliny znanych jest 8 gatunków płazów. Informacje o występowaniu jeszcze jednego gatunku, ropuchy zielonej, wymagają potwierdzenia
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
1. Ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti (Bufo calamita  Laurenti) Ścisła
2. Ropucha szara Bufo bufo  L. Częściowa
3. Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris  L. (Triturus vulgaris  L.) Częściowa
4. Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae  Camerano (Rana lessonae  Camerano) Częściowa
5. Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson Ścisła
6. Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus  Pallas (Rana ridibunda  Pallas) Częściowa
7. Żaba trawna Rana temporaria  L. Częściowa
8. Żaba wodna Pelophylax kl. esculentus  L. (Rana kl. esculenta  L.) Częściowa

(ostatnia aktualizacja: 2016-11-10, SN)