Grzyby zlichenizowane (porosty)

Lichenobiota PKMW to 220 gatunków, z czego chronionych jest obecnie 31. W tej grupie obecnie podczas prac nad projektem planu ochrony (2020–2022) nie odnaleziono 6 gatunków (prawdopodobnie wymarły na terenie Parku), które oznaczono znakiem

[ostatnia aktualizacja: 2023-04-07, SN]

L.p. Kod Natura 2000 Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
1 Nie istnieje Brodaczka kępkowa Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. Częściowa
2 Nie istnieje Brodaczka nadobna (Brodaczka kędzierzawa) Usnea florida  (L.) Weber ex F. H. Wigg.
[syn. Usnea subfloridana Stir.]
Ścisła
3 Nie istnieje Brodaczka zwyczajna Usnea dasopoga (Ach.) Röhl. Częściowa
4 5209 Chrobotek alpejski Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda Ścisła
5  

5203

[w tym 5446]

Chrobotek leśny
[w tym Chrobotek łagodny]
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss [ incl. subsp. mitis (Sandst.) Ruoss] Częściowa
6 5207 Chrobotek najeżony Cladonia portentosa (Dufour) Coem. Częściowa
7 5208 Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina (L.) Weber in F. H. Wigg. Częściowa
8 5204 Chrobotek smukły Cladonia ciliata (Stirt.) Harm. Częściowa
9 Nie istnieje Obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris (L.) Korb. Ścisła
10 Nie istnieje Odnożyca mączysta Ramalina farinacea (L.) Ach. Częściowa
11 Nie istnieje Odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. Ścisła
12 Nie istnieje Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea (L.) Ach. Ścisła
13 Nie istnieje Odnożyca opylona Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. Częściowa
14 Nie istnieje Oskrzelka niwalna Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell Ścisła
15 Nie istnieje Pawężnica Neckera Peltigera neckeri Hepp. ex Müll. Arg. Ścisła
16 Nie istnieje Pawężnica psia Peltigera canina (L.) Willd. Częściowa
17 Nie istnieje Pawężnica sałatowa Peltigera hymenina (Ach.) Delise Ścisła
18 Nie istnieje Pawężnica węgierska Peltigera ponojensis Gyeln. Ścisła
19 Nie istnieje Płucnica islandzka Cetraria islandica (L.) Ach. Częściowa
20 Nie istnieje Płucnica płotowa Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. Ścisła
21 Nie istnieje Płucnica zielonawa Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale
[Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.]
Ścisła
22 Nie istnieje Popielak pylasty Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey. Częściowa
23 Nie istnieje Przylepniczka szorstka Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et all. Ścisła
24 Nie istnieje Przylepnik okopcony (złotawy) Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et all. Częściowa
25 Nie istnieje Przystrumycznik pustułkowy Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale Ścisła
26 Nie istnieje Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. Częściowa
27 Nie istnieje Wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch in Lumbsch, Kothe & Elix Częściowa
28 Nie istnieje Włostka brązowa Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Częściowa
29 Nie istnieje Złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon Ścisła
30 Nie istnieje Złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai Częściowa
31 Nie istnieje Żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata (L.) Hale Częściowa
Wyjęte spod ochrony w 2014 r.
1   Brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana Stirt.
2   Mąkla tarniowa Evernia prunastri (L.) Ach.
3   Mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
4   Pawężnica drobna Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon
5   Pawężnica rudawa Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
6   Płaskotka rozlana Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
7   Płucnica kolczasta Cetraria aculeata (Schreb.) Ach.
8   Płucnik modry Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C. F. Culb.
9   Przylepka łuseczkowata Melanohalea exasperatula (De Not.) O. Blanco et all.
10   Przylepka okopcona

Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et all.