Bezkręgowce

Dotychczas w Parku stwierdzono występowanie 545 gatunków bezkręgowców, z czego 13 jest objętych ochroną gatunkową (Dz.U. 2022 poz. 2380).

Lp.

Grupa

Gatunek

Status ochrony gatunkowej

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1.

Pijawki

(Hirudinea)

Pijawka lekarska

Hirudo medicinalis

częściowa

2.

Ślimaki (Gastropoda)

Ślimak winniczek

Helix pomatia

częściowa

3.

Skorupiaki (Crustacea), Pancerzowce (Malacostraca)

Zmieraczek plażowy

Talitrus saltator

częściowa

4.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel rudy

Bombus pascuorum

częściowa

5.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Mrówka ćmawa

Formica polyctena

częściowa

6.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Mrówka rudnica

Formica rufa

częściowa

7.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel ziemny

Bombus terrestris

częściowa

8.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel leśny

Bombus pratorum

częściowa

9.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel parkowy

Bombus hypnorum

częściowa

10.

Owady (Insecta), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel gajowy

Bombus lucorum

częściowa

11.

Owady (Insecta Hymenoptera), Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Trzmiel ogrodowy

Bombus hortorum

częściowa

12.

Owady (Insecta), Chrząszcze (Coleoptera)

Pachnica

Osmoderma barnabita

ścisła

13.

Owady (Insecta), Chrząszcze (Coleoptera)

Tęcznik mniejszy

Calosoma inquisitor

częściowa

 
(ostatnia aktualizacja: 2023-03-06, SN)