Ssaki

W granicach PKMW i jego otuliny odnotowano dotychczas występowanie 20 gatunków ssaków chronionych.
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona Kod Natura 2000
1. Badylarka pospolita Micromys minutus  Pallas częściowa 5718
2. Borowiec wielki Nyctalus noctula  Schreber ścisła 1312
3. Bóbr europejski Castor fiber  L. częściowa 1337
4. Foka pospolita Phoca vitulina  L. ścisła 1365
5. Foka szara (szarytka morska) Halichoerus grypus  Fabricius ścisła 1364
6. Gacek brunatny Plecotus auritus  L. ścisła 1326
7. Gronostaj europejski Mustela erminea  L. częściowa 2632
8. Jeż wschodni Erinaceus roumanicus  Barret-Hamilton częściowa 5641
9. Karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius  L. (Arvicola terrestris  L.) częściowa 5559
10. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  Schreber ścisła 1309
11. Karlik większy Pipistrellus nathusii  Keyserling & Blasius ścisła 1317
12. Kret europejski Talpa europaea  L. częściowa 5877
13. Łasica pospolita Mustela nivalis  L. częściowa 2634
14. Mroczek późny Eptesicus serotinus  Schreber ścisła 1327
15. Nocek Natterera Myotis nattereri  Kuhl ścisła 1322
16. Ryjówka aksamitna Sorex araneus  L. częściowa 2599
17. Ryjówka malutka Sorex minutus  L. częściowa 2601
18. Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens  Pennant częściowa 2597
19. Wiewiórka  pospolita Sciurus vulgaris  L. częściowa 2607
20. Wydra europejska Lutra lutra  L. częściowa 1355

Informacje o występowaniu w PKMW 1352 wilka europejskiego (Canis lupus L.) nie są na razie z całą pewnością potwierdzone.

W wodach Zatoki Gdańskiej, omywających wybrzeże Mierzei Wiślanej czasem pojawiają się bardzo rzadcy goście – walenie (Cetacea). Stale żyje w Bałtyku 1351 morświn zwyczajny (Phocoena phocoena  L.). 21 sierpnia 2015 r. u wybrzeży Stegny znaleziony został martwy płetwal zwyczajny, czyli finwal (Balaenoptera physalus L.).

(aktualizacja 2016-11-10, SN)