Ssaki

W granicach PKMW i jego otuliny odnotowano dotychczas z całkowitą pewnością występowanie 23 gatunków ssaków chronionych.

L.p. Kod Natura 2000 Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona
1. 5718 Badylarka pospolita Micromys minutus  Pallas częściowa
2. 1312 Borowiec wielki Nyctalus noctula  Schreber ścisła
3. 1337 Bóbr europejski Castor fiber  L. częściowa
4. 1365 Foka pospolita Phoca vitulina  L. ścisła
5. 1364 Foka szara (szarytka morska) Halichoerus grypus  Fabricius ścisła
6. 1326 Gacek brunatny Plecotus auritus  L. ścisła
7. 5641 Jeż wschodni Erinaceus roumanicus  Barret-Hamilton częściowa
8. 5559 Karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius  L. (Arvicola terrestris  L.) częściowa
9. 5009 Karlik drobny Pipistrellus pipistrellus Leach ścisła
10. 1309 Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  Schreber ścisła
11. 1317 Karlik większy Pipistrellus nathusii  Keyserling & Blasius ścisła
12. 5877 Kret europejski Talpa europaea  L. częściowa
13. 2634 Łasica pospolita Mustela nivalis  L. częściowa
14. 1327 Mroczek późny Eptesicus serotinus  Schreber ścisła
15. 5551 Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus L. częściowa
16. 1322 Nocek Natterera Myotis nattereri  Kuhl ścisła
17. 1314 Nocek rudy Myotis daubentonii Kuhl ścisła
18. 2599 Ryjówka aksamitna Sorex araneus  L. częściowa
19. 2601 Ryjówka malutka Sorex minutus  L. częściowa
20. 2597 Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens  Pennant częściowa
21. 2607 Wiewiórka  pospolita Sciurus vulgaris  L. częściowa
22. 1352 Wilk szary Canis lupus L. ścisła
23. 1355 Wydra europejska Lutra lutra  L. częściowa

Informacje o występowaniu w PKMW 1352 wilka europejskiego (Canis lupus L.) zostały potwierdzone przez Zespół Autorski wykonujący projekt planu ochrony (odchody, tropy).

W wodach Zatoki Gdańskiej, omywających wybrzeże Mierzei Wiślanej czasem pojawiają się bardzo rzadcy goście – walenie (Cetacea). Stale żyje w Bałtyku 1351 morświn zwyczajny (Phocoena phocoena  L.). 21 sierpnia 2015 r. u wybrzeży Stegny znaleziony został martwy 2621 płetwal zwyczajny, czyli finwal (Balaenoptera physalus L.).

(aktualizacja 2023-03-06, SN)