Aktualności

W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i  kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: pkmw@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną. W przypadku konieczności wizyty należy umówić się wcześniej telefonicznie, nr 55 247 71 06

Przypominamy jednocześnie o obowiązku używania maseczek i rękawiczek ochronnych podczas wizyty w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie.

2011-08-31

Poznają świat przyrody Mierzei Wiślanej

W ostatnich dniach, liczne grupy kolonijne wypoczywające na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” pod okiem naszych pracowników poznają walory przyrodnicze regionu.
2011-08-31

Monitoring mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Od kilku już lat w sierpniu pracownicy Parku badają liczebność mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum L. na jednym z jego najliczniejszych w kraju stanowisk w okolicy Piasków.
2011-08-23

Wsiedlanie kuropatw w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

W dniu 9 sierpnia na żuławskie pola trafiły kolejne kuropatwy, wzbogacając tym samym dotychczasową populację tego gatunku na naszych polach.
2011-08-17

I Rajd Pieszy Szlakami Mierzei Wiślanej

Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” zapraszają serdecznie na rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”.
2011-08-17

Porozumienie o współpracy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i Muzeum Stutthof

W dniu 08 sierpnia 2011 r. w siedzibie Muzeum Stutthof przedstawiciele Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Muzeum Stutthof podpisali porozumienie o współpracy.
2011-08-10

Czyste lasy Mierzei Wiślanej

W pierwszy weekend sierpnia pracownicy Straży Gminnej i Miejskiej oraz Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” uczestniczyli w akcji prewencyjnej skierowanej przeciwko osobom pozbywającym się nielegalnie odpadów.
2011-08-08

Międzynarodowy rok lasu czyli jak prowadzić edukację dzieci i młodzieży i nie narobić hałasu

Pod takim hasłem, w piątek - 29 lipca w siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, dla których edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży stanowi jeden z ważnych kierunków realizowanych zadań.
2011-08-03

O bobrach z Mierzei Wiślanej w TVP Gdańsk

Po raz kolejny reporterzy telewizyjni odwiedzili Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana", gdzie w rezerwacie „Mewia Łacha” nagrywali materiał do dwóch programów poświęconych walorom tego obiektu oraz jednemu z jego mieszkańców, jakim jest bóbr.
2011-07-27

Młode kormorany na plażach Mierzei Wiślanej

Na przełomie czerwca i lipca do siedziby Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” napływają liczne zgłoszenia o kormoranach, wymagających pomocy człowieka.
2011-07-21

Kontrola budek lęgowych dla puszczyków

W połowie lipca 2011 r. dokonano kontroli budek lęgowych dla puszczyków, zawieszonych jesienią ubiegłego roku w lasach Mierzei Wiślanej.
2011-07-12

Inwentaryzacja gniazd bociana białego

W ostatnich dniach pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” przeprowadzili liczenia bociana białego na terenie Parku i otuliny.
2011-07-11

TVP w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

W środę, 6 lipca 2011r. gościliśmy na terenie naszego Parku ekipę filmową z Telewizji Polskiej, która realizowała materiał na potrzeby Magazynu Ekologicznego "Puls Ziemi".
2011-07-02

Wakacje z Parkiem Krajobrazowym

Wraz z nastaniem wakacji, rozpoczęły się turnusy kolonijne, podczas których dzieci i młodzież mogą zapoznać się z najważniejszymi atrakcjami Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
2011-07-02

Delta Wisły. Przeszłość - teraźniejszość - wyzwania rozwojowe

21 czerwca 2011 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, odbyła się konferencja której celem było przybliżenie uwarunkowań i wyzwań rozwoju Delty Wisły.
2011-06-09

Badanie flory w rezerwacie przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”

W ostatnich dniach pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” Jolanta Bulak i Sebastian Nowakowski inwentaryzowali zasoby flory w rezerwacie „Buki Mierzei Wiślanej”.
2011-06-09

Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich

Jak co roku, w rezerwacie „Kąty Rybackie” przystąpiono do liczeń ilości mieszkańców największej polskiej ptasiej metropolii – kormorana czarnego.