Pracownicy polskich muzeów martyrologicznych poznawali Mierzeję Wiślaną

Data: 13-09-2012

Forum Pamięci organizowane w Muzeum Stutthof odbyło się już po raz trzeci. Seminarium stanowi element uroczystości rocznicowych pierwszego transportu więźniów do KL Stutthof, który miał miejsce 2 września 1939 r. Ideą Forum jest wymiana doświadczeń roli muzeów martyrologicznych na niwie edukacyjnej oraz zaprezentowanie wyników badań tematyki niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Tym razem organizatorzy zadbali także o zaprezentowanie historii i tradycji regionu. Jednym z paneli konferencji był spacer z udziałem pracownika naszego Parku. Uczestnicy Forum zapoznali się z bogatą rzeźbą Mierzei Wiślanej, podziwiali mozaikę roślinności, a dzięki obecności naszego przewodnika wysłuchali historii o genezie i dziejach Mierzei. Na trasie spaceru znalazł się również rezerwat „Kąty Rybackie”, jakże odmieniony brakiem ptaków, które opuściły już kolonię lęgową. Nie jest to właściwa pora na podziwianie walorów rezerwatu, ptasiej metropolii, jaką ten zakątek Mierzei staje się na okres wiosennych i wczesnoletnich miesięcy. Obserwując bujne, acz ubogie runo oraz pozbawione zieleni drzewa, uczestnicy spaceru z ogromną uwagą wysłuchali informacji na temat historii kolonii lęgowej kormorana czarnego i czapli siwej, konfliktowego charakteru obecności tak dużej ilości ptaków na terenie Mierzei oraz projektów realizowanych na terenie i w sąsiedztwie rezerwatu.

Na zakończenie spaceru na wędrowców czekało ognisko przygotowane przez pracowników PKMW, przy którym gawędzono o ciekawostkach naszego Parku.