Posezonowe porządkowanie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Data: 17-09-2012
Posezonowe porządkowanie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Posezonowe porządkowanie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Posezonowe porządkowanie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Posezonowe porządkowanie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika

To już kolejna wizyta osadzonych z ZK w Malborku na terenie naszego Parku w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego, a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, dotyczące nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz parków krajobrazowych i gospodarki melioracyjnej. Tym razem podczas kilku dni wysprzątane zostały okolice rezerwatu „Mewia Łacha” w Mikoszewie, wrażliwe siedliska wydmy białej i szarej oraz plaże na odcinku Stegna – Sztutowo, a także obszary leśne w leśnictwach Przebrno i Kąty Rybackie. Jak się okazało po sezonie, mimo wielu akcji i działań podejmowanych w celu utrzymania czystości w naszym regionie, teren był bardzo zanieczyszczony. Łącznie zebrano blisko 200 worków śmieci. Znaczną część odpadów stanowiły opakowania foliowe – butelki, reklamówki, woreczki, które pozostają w środowisku naturalnym na długo, szpecąc krajobraz i stanowiąc zagrożenie dla mikrofauny i flory regionu. Dużą część odpadów stanowiły również opakowania szklane, których obecność na przesuszonych wiatrem i słońcem wydmach i ściółce leśnej grozi pożarem. Dzięki kilkudniowej akcji i zaangażowaniu osadzonych oczyszczono znaczny obszar Parku i otuliny, przez co krajobraz w tych rejonach stał się zdecydowanie piękniejszy.