przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Płazy

Z PKMW i jego otuliny znanych jest 8 gatunków płazów. Informacje o występowaniu jeszcze jednego gatunku, ropuchy zielonej, wymagają potwierdzenia.

L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Ochrona

1.

Ropucha paskówka

Epidalea calamita Laurenti

(Bufo calamita  Laurenti)

Ścisła

2.

Ropucha szara

Bufo bufo  L.

Częściowa

3.

Traszka zwyczajna

Lissotriton vulgaris  L.

(Triturus vulgaris  L.)

Częściowa

4.

Żaba jeziorkowa

Pelophylax lessonae  Camerano

(Rana lessonae  Camerano)

Częściowa

5.

Żaba moczarowa

Rana arvalis Nilsson

Ścisła

6.

Żaba śmieszka

Pelophylax ridibundus  Pallas

(Rana ridibunda  Pallas)

Częściowa

7.

Żaba trawna

Rana temporaria  L.

Częściowa

8.

Żaba wodna

Pelophylax kl. esculentus  L.

(Rana kl. esculenta  L.)

Częściowa

 

(ostatnia aktualizacja: 2016-11-10, SN)


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna