Nietoperze

Nietoperze w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Nietoperze to jedyne ssaki, które opanowały zdolność aktywnego lotu dzięki błoniastym skrzydłom. Dotychczas poznano około 1100 gatunków. Grupę tę cechuje różnorodność sposobów odżywiania się – większość upodobała sobie owady, ale istnieją gatunki drapieżne, rybożerne, owocożerne, nektarożerne, a nawet „wampiry”, które przystosowały się do odżywiania krwią ptaków i ssaków. Nasze krajowe gatunki, podobnie jak większość nietoperzy, zamieszkują najrozmaitsze kryjówki zarówno naturalne (dziuple drzew, jaskinie), jak i budynki, skrzynki lęgowe dla ptaków czy skrzynki rozwieszane w lasach specjalnie dla nich. Można je spotkać niemal wszędzie - na strychach, w piwnicach, za okiennicami, pod mostami, w studniach, we wszelkiego rodzaju podziemiach. Ciekawostkę natomiast stanowią niektóre gatunki nietoperzy tropikalnych, które nadgryzając w charakterystyczny sposób nerwy liści odpowiednich gatunków roślin, powodują załamanie liścia, który tworzy rodzaj namiotu chroniącego te pomysłowe ssaki przed upałem, deszczem, a nawet przed drapieżnikami. Jednak największą sławę nietoperzom przyniosła ich zdolność do echolokacji.

W naszym kraju stwierdzono 25 gatunków. Ich podstawowym pokarmem są owady. Niektórym gatunkom zbierającym pokarm z liści zdarza się zjadać także pająki, a gatunkom polującym nad wodami różne wodne bezkręgowce, a nawet małe rybki. Nietoperze polują nocą, a ich ofiarami są przede wszystkim te owady, które są niedostępne dla ptaków owadożernych, aktywnych w dzień. A potrafią zjeść niemało np. borowiec wielki przez noc może zjeść 30 chrabąszczy, a nocek rudy 500 komarów. Nietoperze liczniej spotykane są na terenach zalesionych lub ze skupiskami drzew. Tereny otwarte charakteryzują się zwykle ubóstwem przedstawicieli tej grupy. Wynika to z jednej strony z mniejszej dostępności pokarmu, a z drugiej z braku punktów odniesienia, ułatwiających orientację w terenie. Chętnie za to zimują w terenach zurbanizowanych z uwagi na dostępność kryjówek. Zimę spędzają w stanie hibernacji w chłodnych, wilgotnych i zacisznych miejscach. Są to jaskinie, głębokie szczeliny skalne, dziuple grubych drzew, nory zwierząt. W rejonach gdzie tego typu kryjówek brakuje, są w dużym stopniu uzależnione od schronień antropogenicznych - sztolni, piwnic, studni, starych fortyfikacji, różnego typu schronów, tuneli, kanałów, a czasami także strychów i szczelin w murach. Do największych stanowisk w Europie należy rezerwat "Nietoperek" w województwie lubuskim, gdzie w podziemnym systemie fortyfikacji z II Wojny Światowej zimuje nawet ponad 30 tys. osobników z 12 gatunków. Wiosną i wczesnym latem samice nietoperzy grupują się w tzw. kolonie rozrodcze, wykorzystujące wspólne kryjówki, gdzie rodzą, a następnie pielęgnują i karmią mlekiem swoje młode (każda rodzi najwyżej 1 lub 2 w ciągu roku).

Badania chiropterologiczne na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” prowadzone są już od 1984, kiedy dokonano kontroli skrzynek lęgowych dla ptaków zlokalizowanych w okolicach Przebrna. W kolejnych latach prowadzono kolejne liczenia i obserwacje stopniowo rozszerzając zakres, metody badań z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu. Wiele z nich zaobrączkowano. Na rok 2001 odnotowano na tym terenie obecność 4 gatunków nietoperzy.

Zdecydowaną większość informacji na temat nietoperzy pozostałej części Mierzei zebrano podczas obozów naukowo szkoleniowych Studenckiego Koła Chiropterologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w lipcu 2007 i 2008 r. Na trzynastu stanowiskach wyznaczonych na całym terenie Parku prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe. W czterech rejonach Mierzei skontrolowano skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Ponadto przeprowadzono wywiady z zarządcami budynków z trzech miejscowości i zbierano pojedyncze informacje o zimowiskach, odłowach przy okazji innych badań, czy znalezionych osobnikach w rejonie miejscowości.

Dzięki tym badaniom, na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” stwierdzono występowanie dziewięciu gatunków nietoperzy. W większości to najpospolitsze krajowe nietoperze. Siedem gatunków tych pożytecznych ssaków rozradza się na tym terenie. Oczywiście nie można wykluczyć, że chiropterofauna Parku jest nieco bogatsza, a najrzadsze gatunki, jeszcze się gdzieś ukrywają, jednak dysponując wynikami badań z wcześniejszych lat, już uzyskano wiele ciekawych informacji na temat rozmieszczenia i pobytu poszczególnych gatunków nietoperzy na omawianym terenie.

Nocek Natterera – stwierdzony zaledwie na kilku stanowiskach, ale za to bardzo licznie zasiedlający skrzynki dla ptaków i nietoperzy. Podczas badań w 2007 i 2008 r. w skrzynkach tych znaleziono 2 kolonie rozrodcze – w okolicach Przebrna i leśniczówki Piaski. (Ciekawostką jest fakt, że Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” stanowi jedyny dotychczas znany kompleks leśny w Polsce, w którym skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy są najliczniej zasiedlone równocześnie przez dwa gatunki - nocka Natterera - 40,5 % oraz karlika większego - 56,2%). Na najstarszej powierzchni badawczej w okolicach Przebrna w latach 1985 -1986 zaobrączkowano 100 nocków. Wieloletnie obserwacje przyniosły również informacje na temat wieku tych ssaków – jedna z samic została ponownie odnowiona po ponad siedmiu latach, a druga po blisko dziewięciu.

Nocek rudy – gatunek rzadki i nieliczny na terenie Parku, rejestrowany wyłącznie w oparciu o odłowy i nasłuchy. Rozradza się na wszystkich trzech stwierdzonych stanowiskach. Nocek rudy najczęściej spotykany jest nad zbiornikami i ciekami wodnymi, żerując na niewielkiej wysokości nad lustrem wody – takich siedlisk na Mierzei Wiślanej jest niewiele.

Mroczek posrebrzany – stwierdzony jeden raz na ternie Parku. Oznaczony na podstawie zmumifikowanych szczątków znalezionych w szczelinie muru w Przebrnie. Jest to gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Występuje nierównomiernie na terenie naszego kraju, a rozród stwierdzono w kilku regionach. Gatunek ten odbywa długodystansowe migracje, najprawdopodobniej szlak wędrówek prowadzi przez Mierzeję.

Mroczek późny – trzeci pod względem liczby stanowisk, ale dość nieliczny gatunek nietoperzy na terenie Parku, rozradzający się jedynie w okolicach Krynicy Morskiej. Ściśle związany z zabudowaniami, które przez cały rok wykorzystuje jako kryjówki.

Karlik malutki – jeden z dwóch najrzadszych nietoperzy na Mierzei (w przeciwieństwie do pozostałych rejonów kraju, gdzie jest wyjątkowo pospolity), stwierdzony dwukrotnie w rejonie Krynicy Morskiej i Piasków.

Karlik drobny – niezbyt częsty, ale liczny gatunek, trzeci pod względem liczby złowionych w sieci osobników. Odnotowano rozród tego gatunku, ale jak dotychczas nie stwierdzono żadnych kryjówek tych nietoperzy. Wyodrębniono go w ostatnich latach jako bliźniaczy gatunek dla karlika malutkiego, stąd stan wiedzy o jego występowaniu na terenie Polski jest znikomy. W porównaniu z innymi pomorskimi parkami krajobrazowymi, karlik drobny jest najczęściej spotykany i licznie odławiany w sieci właśnie na Mierzei Wiślanej. Jest on związany z siedliskami wodno-błotnymi i lasami bagiennymi jako miejscami żerowania. Najprawdopodobniej odpowiada mu kombinacja warunków siedliskowych, jakie występują na Mierzei tj. strefa szuwarów nad Zalewem Wiślanym, przyległy do niej zwarty kompleks leśny (lokalnie z płatami olsów), przerywany zabudową osad letniskowych, służących mu za kryjówki.

Karlik większy – to najczęściej występujący gatunek nietoperza na terenie Mierzei. Najliczniej również zasiedlał skrzynki – głownie jednak w okresie wędrówek sezonowych i przypadających na późne lato godów. Nietoperz ten odbywa długodystansowe migracje (do prawie 2000 km), których szlak przebiega właśnie przez Mierzeję Wiślaną. W 1985 roku złowiono tu nawet samca zaobrączkowanego na Łotwie, 280 km na północny wschód. Wczesnym latem, w okresie, kiedy samice karmią swoje młode, większość karlików większych na Mierzei to samotne samce, oczekujące na początek wędrówki jesiennej i pojawienie się migrujących z północy samic. Jednak w latach 2007- 2008 dowody na istnienie kolonii rozrodczych karlika większego (złowione karmiące samice lub młode) odnotowano w rejonie Skowronek i Wielbłądziego Garbu. Karlik regularnie i licznie występował w skrzynkach lęgowych w okolicach Przebrna, jednak w 1993 r stwierdzono tam tylko trzy kolonie rozrodcze. Łącznie w latach 1985-86 zaobrączkowano 403 osobniki.

Borowiec wielki – drugi pod względem liczby stanowisk gatunek w Parku, rozradzający się we wszystkich miejscach, gdzie - najliczniej ze wszystkich nietoperzy - odławiany był w sieciach. W latach 1985-86 zaobrączkowano co prawda tylko 3 osobniki, ale w okolicach Przebrna w 1985 odnotowano obecność dwóch kolonii w dziuplach drzew. Sądząc z liczby złowionych w sieci karmiących samic, kolonii takich w starszych drzewostanach Parku musi być znacznie więcej. Gatunek odbywający dalekie wędrówki między miejscami rozrodu a zimowiskami.

Gacek brunatny – jeden z najrzadziej występujących nietoperzy na badanym terenie. Złowiono tylko jednego osobnika w rezerwacie „Buki Mierzei Wiślanej” podczas badań w 2008 roku. Jest to jedyny gatunek nietoperza stwierdzony na Mierzei zimą – hibernującego osobnika znaleziono w piwnicy pod szopą w leśniczówce Kąty Rybackie. Wcześniejsze badania (1984,1986) wykazały obecność łącznie 40 osobników.

Dostępność dziennych kryjówek dla niektórych gatunków na terenie Parku może istotnie zmaleć na skutek postępujących zmian w zabudowie miejscowości położonych na Mierzei (remonty i adaptacje poddaszy na potrzeby ruchu turystycznego). Warto zatem pomyśleć o mniejszych mieszkańcach naszego regionu – może uda się wygospodarować „kawałek strychu”, zostawić uchylone okienko w piwnicy. Nietoperze odwdzięczą nam się polując na dokuczliwe dla nas owady.

Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania artykułu: Nietoperze (Chiroptera) Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Ciechanowski M. i in., który ukazał się w naukowym czasopiśmie Nietoperze IX, 2, 2008.

 

Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Nietoperze grafika
Karlik drobny fot. M. Ciechanowski grafika
Karlik malutki fot. M. Ciechanowski grafika
Borowiec wielki fot. M. Ciechanowski grafika
Nocek Natterera i Gacek brunatny fot. M. Ciechanowski grafika
Karlik większy fot. M. Ciechanowski grafika