7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

Torfowiska przejściowe obserwujemy w Parku głównie w okolicy Kątów Rybackich i Sztutowa, a w otulinie przede wszystkim na wysokości Junoszyna (gdzie planowany jest rezerwat przyrody "Moczary").  Występują one w obrębie obniżeń międzywydmowych, w kompleksach przestrzennych i funkcjonalnych z siedliskiem 91D0 (brzezinami bagiennymi), w większości na powierzchniach, z których w przeszłości wybierano torf (dawne płytkie potorfia). Stanowią je niewielkie płaty roślinności torfowiskowej z klas Scheuchzerio-Caricetea i Oxycocco-Sphagnetea. Mimo że są one zasilane wodą gruntową, ich roślinność miejscami nawiązuje do torfowisk wysokich. We wszystkich płatach siedliska 7140 często pojawiają się drzewa – sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) i oba gatunki brzozy (Betula pubescens i B. pendula) oraz krzewinki – bagno zwyczajne (Ledum palustre) i borówka bagienna (Vaccinium uliginosum). Postępująca sukcesja płatów w kierunku lasu bagiennego powodować będzie z czasem ubytek powierzchni tego siedliska na korzyść brzezin bagiennych.

Zagrożeniem dla torfowisk przejściowych może być zmiana stosunków wodnych, co jest szczególnie prawdopodobne przy uszkodzeniu warstw izolujących soczewy wody gruntowej podczas nielegalnego poszukiwania bursztynu.

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 SN

Torfowisko przejściowe w Kątach Rybackich