6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

Świeże łąki rajgrasowe o charakterystycznej kombinacji gatunków, poddawane właściwym zabiegom pratotechnicznym (pokosy i/lub wypas) występują na Mierzei Wiślanej tylko na Polderze Przebrno, gdzie od czasów II wojny światowej funkcjonuje kompleks łąk i użytków zielonych. Bardzo niewielkie płaty łąk istnieją też w rejonie oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej. Siedlisko to jest bardziej rozpowszechnione w otulinie Parku.

Zagrożeniem jest zaniechanie gospodarki łąkarskiej wskutek jej nieopłacalności oraz zmiany użytkowania – przemiana w intensywnie użytkowane pastwiska, rzadziej zaoranie i wykorzystanie jako pole uprawne lub inny użytek zielony. W przyszłości również plany zwiększenia zabudowy w Przebrnie mogą spowodować ograniczenie powierzchni siedliska 6510.

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 SN

Grafika 1: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie