3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Na terenie PKMW istnieje tylko 1 płat siedliska 3150. Jest to starorzecze w żuławskiej części Parku, pomiędzy Kątami Rybackimi, a Kobylą Kępą. Zbiornik jest osadzony w krajobrazie rolniczym i częściowo otoczony zadrzewieniami, głównie olszowymi oraz zaroślami wierzbowymi. Lustro wody jest w wielu miejscach pokryte pleustofitami i częściowo zarośnięte przez szuwary trzcinowe oraz szerokopałkowe, wciąż jednak jest dobrze widoczne. Obiekt jest stanowiskiem rozrodczym co najmniej 2 gat. płazów oraz miejscem żerowania i odpoczynku ptaków blaszkodziobych, natomiast sąsiadujące z nim zadrzewienia są atrakcyjne przede wszystkim dla ptaków śpiewających. W 2023 r. stwierdzono też niewielką populację salwinii pływającej (Salvinia natans), naszej wodnej paproci, objętej ścisłą ochroną gatunkową.

Zagrożeniem dla siedliska 3150 może być: nadmierne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych w sąsiadujących uprawach, bagrowanie, wycinka zadrzewień oraz przybliżenie zabudowy.

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 SN

Starorzecze w żuławskiej części Parku, widoczny kożuch pleustofitów
Szuwary w starorzeczu: na pierwszym planie szerokopałkowe, z tyłu - trzcinowe
Otwarte lustro wody w starorzeczu
Starorzecze w październikowej odsłonie
Pleustofity: salwinia pływająca, spirodela wielokorzeniowa, rzęsa drobna
Łabędź niemy na starorzeczu