2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

Siedlisko przyrodnicze 2110 potocznie zwane jest "wydmą przednią", lub "przedwydmiem". Są to płaty tego samego zespołu roślinnego, który tworzy murawę wydmy białej (Elymo-Ammophiletum), lecz w specjalnym podzespole z kostrzewą kosmatą (Elymo-Ammophiletum festucetosum). Wizualnie są to bardzo luźne kępy roślinności lub agregacje roślin na plaży i przed wydmami. Najczęściej spotykamy tu następujące gatunki roślin: kostrzewa kosmata (Festuca villosa), piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria), rukwiel nadmorska (Cakile maritima), solanka kolczysta (Salsola kali subsp. kali), wrzosowiec pośredni (Corispermum intermedium), trzcinnikownica bałtycka (xCalammophila baltica), wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius).

Siedlisko jest bardzo nietrwałe – łatwo ulega likwidacji wskutek abrazji lub plażowania, łatwo tez się regeneruje. Szczególnie degradujące, zwłaszcza dla fauny siedliska jest bronowanie plaż przed sezonem turystycznym, w okresie lęgów ptaków sieweczkowatych. Dla jego ochrony nie zaleca się m.in. rozkładania kocy na roślinach w obrębie plaży oraz instalowania sezonowej zabudowy rekreacyjnej u podstawy wydm, a także niestosowanie bronowania.

Przedwydmia w Skowronkach
Przedwydmia w Piaskach - kępy roślinności na plaży