1150 Laguny przybrzeżne

Siedlisko jest w Parku reprezentowane przez podtyp 1150-1 Zalewy przymorskie, a jego niewielkie fragmenty wchodzą w granice Parku.

Brzegi Zalewu od strony Mierzei Wiślanej są zróżnicowane morfologicznie. W jego nasadowej części (Kobyla Kępa i Kąty Rybackie) dominantę stanowią szuwary z przewagą trzciny przy linii brzegowej. Na wysokości Przebrna i Krynicy Morskiej przechodzi ona w niziny nadzalewowe charakterystyczne dla Mierzei sztucznie odcinające dopływ wód Zalewu wałem przeciwpowodziowym. Wąskie plaże nadzalewowe towarzyszą tylko krótkim odcinkom wybrzeża wydmowego na wschód od Krynicy Morskiej. Tamżej i w rejonie Piasków bezpośrednio do Zalewu schodzą również wysokie, strome stoki wydm brunatnych, lokalnie poddawane procesom abrazji i podcinane. Są one potocznie nazywane „klifami nadzalewowymi”, jednak nie są to klify nadmorskie sensu stricte, w ujęciu siedliska 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku, ani też w ujęciu geomorfologicznym, choć krajobrazowo pozornie je przypominają. U ich podnóża miejscami występują fragmenty niziny nadzalewowej. Na linii wody występują zbiorowiska wodne, szuwarowe (trzcinowe, szerokopałkowe, oczeretowe i z udziałem sitowca nadmorskiego), a od strony lądu także ziołoroślowe, często w postaci welonowych okrajków.

Zalew Wiślany jest siedliskiem dla ryb (w tym różanki), płazów (w tym traszki zwyczajnej) oraz wielu ptaków wodno-błotnych, w tym np. ohara, a otaczające go szuwary, zakrzewienia i zadrzewienia wiosną i latem rozbrzmiewają śpiewem gniazdujących tam ptaków i brzękiem ogromnych ilości owadów. W rejonie Krynicy Morskiej osiedliła się rodzina bobrów. Miejscami można też spotkać interesujące bezkręgowce, np. pijawkę lekarską, czy zmieraczka zalewowego.

Zagrożenia dla siedliska 1150 obejmują głównie zmiany parametrów fizyko-chemicznych wody (które prowadzą do ekstynkcji wrażliwszych elementów flory i fauny) oraz niekorzystne zmiany w strefie brzegowej (np. wycinka lub wypalanie szuwarów, tworzenie dojść do wody, pomostów, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych).

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 SN

Grafika 1: 1150 Laguny przybrzeżne
Grafika 2: 1150 Laguny przybrzeżne
Szuwar trzcinowy późną jesienią