O Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (PZPK lub Zespół Parków) jest jednostką Samorządu Województwa Pomorskiego i korzysta z dofinansowania województwa i źródeł zewnętrznych.

PZPK został utworzony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2010 r.

Zespół Parków tworzą:

 1. Zielona Szkoła w Staniszewie i Zielona Szkoła w Schodnie.
 2. Błękitna Szkoła we Władysławowie.
 3. Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
  oraz 7 oddziałów Parków:
  1. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”,
  2. Kaszubski Park Krajobrazowy,
  3. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”,
  4. Nadmorski Park Krajobrazowy,
  5. Trójmiejski Park Krajobrazowy,
  6. Wdzydzki Park Krajobrazowy,
  7. Zaborski Park Krajobrazowy.

Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa pomorskiego w zakresie praw i obowiązków wymienionych w ustawie o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych.

W PZPK zajmujemy się też edukacją ekologiczną, promocją, turystyką i rekreacją.

Zespół Parków działa w oparciu o Statut i Regulamin organizacyjny.

Zespołem Parków kieruje Dyrektor. Każdy Oddział Parku ma swojego Kierownika.

Nasza główna siedziba znajduje się w Słupsku przy ulicy Poniatowskiego 4.

Oddziały Parków mają siedzibę w innych miejscowościach.

Więcej informacji na stronie: pomorskieparki.pl