Żuławy Wiślane – ziemia wydarta wodzie

Data: 15-03-2011
Żuławy Wiślane – ziemia wydarta wodzie grafika
Żuławy Wiślane – ziemia wydarta wodzie grafika
Żuławy Wiślane – ziemia wydarta wodzie grafika

Mimo, że jest to najmłodszy ląd naszego kraju, kryje sobie wiele tajemnic, które stopniowo poznajemy dzięki licznym stanowiskom archeologicznym.

W celu przybliżenia i pogłębienia wiadomości młodzieży w zakresie historii, przyrody oraz kultury regionu, w którym żyją, nauczyciele z Zespołu Szkół w Stegnie przygotowali autorski projekt pn. "Żuławy Wiślane - ziemia wydarta wodzie" Opiekunami projektu są nauczyciele: geografii Jolanta Lech - Balicka, j. niemieckiego Katarzyna Drynko, historii Katarzyna Panius j. polskiego Grażyna Mirowska, Ewa Szweda, religii Marzena Zaremba oraz biologii Alicja Zielińska.W projekcie biorą udział II klasy Gimnazjum w Stegnie.

Z uwagi na fakt, że otulina Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” obejmuje fragment Żuław Wiślanych poproszono nas o zaprezentowanie tematu.

Oczywiście nie sposób szczegółowo omówić bogactwa regionu, nie mniej jednak podczas dwugodzinnej prezentacji multimedialnej Pracownik Parku przedstawił genezę regionu, ukształtowanie terenu – począwszy od depresyjnych terenów po „góry żuławskie”, czyli najwyższe wzniesienia w okolicach Jegłownika i majątku Grabiny Zameczek. W oparciu o specyfikę regionu omówił początki osadnictwa, intensywny rozwój żuław związany z napływem osadników holenderskich, zniszczenia podczas II Wojny Światowej oraz stan obecny. Spośród licznych zabytków stanowiących świadectwo wielowiekowej obecności ludzi różnej kultur, wybrano te najbardziej znane, cenne, bliskie uczniom, jak wiatraki (w Drewnicy i Palczewie), kościoły, domy podcieniowe, zabytki hydrotechniki (zwodzone mosty, śluzy, stacje pomp) oraz najnowszy pomnik historii – Kanał Elbląski, jako tryumf myśli technicznej XIX w.

W drugiej części spotkania skupiono się na walorach przyrodniczych. Zaprezentowane zostały formy ochrony przyrody istniejące na ternie Żuław – rezerwaty przyrody, Obszary Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu. Najwięcej uwagi poświęcono florze regionu, charakteryzując siedliska wodne i wilgotne, reliktowe siedliska leśne oraz florę synantropijną. Na zakończenie omówiono faunę Żuław Wiślanych.

Projekt jest doskonałym pomysłem na wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania walorami regionu, w którym żyją. Udział gimnazjalistów w takim przedsięwzięciu pozwoli na wzrost świadomości na temat wielowiekowej historii Żuław Wiślanych, poznanie bogactwa przyrodniczego i specyficznych cech regionu wynikających z ukształtowania powierzchni terenu, stosunków wodnych i obecnej działalności człowieka.