Zbadaliśmy bioróżnorodność rzeki Tugi

Data: 22-06-2017

 W dniach 19-20 czerwca 2017 r. odbyła się impreza edukacyjna Tuga Bioblitz – Ekspedycja, czyli zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi.  Organizatorami byli: Klub Nowodworski, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Żuławski Park Historyczny.

Bioblitz Tuga orgaznizowany jest przez Żuławski Park Historyczny już od kilku lat. Tym razem w ramach ścisłej współpracy, postanowiliśmy nadać tej imprezie charakter ekspedycji. Pracownicy naszego Parku oraz Parków: Doliny Słupi, Trójmiejskiego i Wdzydzkiego oraz Pan Tomasz Narczyński już w poniedziałek późnym popołudniem rozpoczęli badania w rejonie ustalonego odcinka. Zinwentaryzowano florę, porosty i grzyby oraz herpetofaunę, awifaunę, ssaki. Podczas gdy większość zespołów udała się na zasłużony odpoczynek, pracownicy WPK do późnych godzin wieczornych nasłuchiwali nietoperzy, a już wczesnym rankiem, na długo przed świtem poszukiwali ssaków. Nad wyraz zainteresowany tymi badaniami okazał się bóbr, z którym niemalże oko w oko stanęła nasza koleżanka. Tego też dnia udało się poczynić ciekawe obserwacje ornitologiczne. Pracownik TPK stwierdził na badanym terenie strumieniówkę, która należy do rzadszych elementów naszej awifauny oraz nad wyraz spore, jak na tak krótki odcinek, zagęszczenie stanowisk remiza. Również botanicy trafili na ciekawy okaz starca. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to starzec błotny.

Następnego dnia wszystkie zespoły w towarzystwie zainteresowanych przyrodą mieszkańców regionu o 6.20 ruszyły na ekspedycję po obu stronach rzeki Tugi - od miejscowości Żelichowo do Nowego Dworu Gdańskiego. Tym razem obserwacje prowadzone były również z łodzi, dzięki pracownikom Państwowej Straży  Rybackiej w Gdańsku Posterunek w Malborku. Obserwacjom poddana została zatem fauna i flora wodna. Po zakończeniu części badawczej, na dziedzińcu Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, przystąpiono do organizacji stoisk edukacyjnych z wykorzystaniem zebranych materiałów i wiadomości. Tu dołączyli do nas pracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy KPK w Szymbarku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. W godzinach 10.00 - 13.30 odwiedziło nas blisko 200 uczniów pobliskich szkół oraz mieszkańcy regionu.

W efekcie zawodów zaobserwowano: 13 gat. ssaków, 33 gat. ptaków, 4 gat. płazów 1 gat. gada, 19 gat. ryb, 230 gat. roślin i 2 gat. grzybów, ponad 30 gat. porostów. Ta lista na pewno się rozszerzy, gdyż część taksonów została poddana wnikliwszym obserwacjom kameralnym.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za przybycie i ogromne zaangażowanie.

Buszujący w trawach. fot. M.Opitz
Rozpoznawanie wzrokowe, węchowe i dotykowe. fot. M.Opitz
Prawdziwy badacz wejdzie nawet do wody. fot. M.Opitz
Grupa badawcza na łodzi. fot. M.Opitz
Dorosłe . (fot. M.Opitz)
. i larwalne postaci owadów. fot. M.Opitz
Rodzina łabędzi niemych. fot. D.Ożarowski
Znajdź bobra. fot. D.Ożarowski
Zając szarak na śniadaniu. fot. D.Ożarowski
Badacze z materiałem ekspozycyjnym napewno przyciągali uwagę mieszkańców. fot. M. Opitz
Rozpoznawanie porostów. fot. D.Ożarowski
Stoisko TPK i CIEE. fot. D.Ożarowski
Stoisko entomologiczne OEE w Szymbarku. fot. J.Bulak
Koleżanka Elwira z PKDS segreguje zebrane pomoce dydatyczne. fot. J.Bulak
Kolega Marcin z WPK opowiada o ssakach. fot. J.Bulak
Koleżanka Grażyna z WPK zabiera wszystkich na poszukiwania ssaków. fot. J.Bulak
Kolega Tomasz prezentuje płazy. Obok powstają prace plastyczne z wizerunkami ssaków. fot. J.Bulak
Oblężenie. fot. J.Bulak
Oj dzialo się na naszych stoiskach. Fot. M. Rekowska
Rozpoznawanie ptaków piórach to ogromna frajda. Fot. M. Rekowska