Zapraszamy na VIII Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”

Data: 17-05-2018

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wraz ze współorganizatorami mają przyjemność zaprosić na VIII Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”.

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do udziału w Rajdzie, który odbędzie się już po raz ósmy w sobotę 02 czerwca 2018 r. w zachodniej części Parku.
Od lat staramy się wskazywać uczestnikom naszych rajdów miejsca, do których na co dzień nie są w stanie dotrzeć – miejsca piękne, ale mniej znane.

Idea wędrówek po Parku i otulinie zrodziła się ze współpracy z Klubem Turystów Pieszych Delta z PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, którego członkowie będą aktywnie uczestniczyć w rajdzie.

Rajd będzie doskonałą okazją do poznania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku. Tym razem pracownicy Parku zaprezentują południowo-zachodnie rubieże otuliny Parku oraz fragment Mierzei Wiślanej. Trasę rozpoczniemy przy Śluzie w Gdańskiej Głowie, gdzie obok zabytków hydrotechnicznych, będziemy mogli podziwiać tereny objęte formami ochrony przyrody (Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu). Następnie będziemy oglądać m.in. zabytkowe elementy wsi Żuławski, Drewnica i Przemysław, a na koniec otwarte żuławskie krajobrazy. Jak zawsze będzie można będzie skorzystać z bogatej wiedzy pracowników Parku nt. genezy regionu i walorów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.
Na mecie rajdu przeprowadzone zostaną konkursy z wiadomości poznanych na trasie. Tradycyjnie na zakończenie rajdu planujemy ognisko z poczęstunkiem. Rajd dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Rajdzie. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie zdjęć w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych przez organizatora i partnerów Rajdu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,
2) kontakt TEL/FAX: 59 842 98 29, 531 04 18 88E-MAIL: biuro@pomorskieparki.pl
3) posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych,
4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

Grafika 1: Zapraszamy na VIII Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”