Zapraszamy na Spacer Krajobrazowy 2022

Krajobraz doświadczam w pełni – Zobacz, poczuj, usłysz, powąchaj, posmakuj krajobraz Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Data: 05-10-2022

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”  zaprasza na Spacer Krajobrazowy, który odbędzie się  w sobotę 15 października 2022 r. w okolicy Kątów Rybackich

Temat przewodni spaceru: Krajobraz doświadczam w pełni – Zobacz, poczuj, usłysz, powąchaj, posmakuj krajobraz Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Miejsce i godzina rozpoczęcia: Parking leśny – miejsce odpoczynku na trasie międzynarodowego szlaku rowerowego R10 ( Leśny parking darmowy - naprzeciw leśniczówki „Kąty Rybackie” ul. Zalewowa 20), godzina 9.00

Miejsce i godzina zakończenia: W miejscu startu - godzina 13.00

Trasa: Parking – rezerwat „Kąty Rybackie” – plaża – drogi leśne – parking. Trasa łatwa – leśne drogi oraz plaża.

Opis trasy i poruszane tematy: Na każdy Park Krajobrazowy składają się różne krajobrazy, które stanowią o jego walorach i unikatowości. W trakcie spaceru po terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” zaprezentowana zostanie specyfika krajobrazu Mierzei Wiślanej, historia jej powstania i teraźniejszość. Przeprowadzone zostaną również warsztaty, które przybliżą możliwości poznania elementów krajobrazu i zastosowania ich w ziołolecznictwie i lasoterapii, w kuchni (pogadanka o grzybach, które zapewne zostaną zebrane - warto zabrać kosz), w sztuce (malarstwo, fotografia). Poruszona zostanie również tematyka roli krajobrazu w przyrodzie i życiu człowieka.

Prowadzący: Jolanta Bulak i Sebastian Nowakowski

dodatkowe informacje na stronie GDOŚ https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2022

Jesienne drogi Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana". Fot. JB