Zapraszamy do udziału w konkursie!

Data: 07-04-2011

   Celem konkursu jest poszerzenie wśród dzieci z powiatu nowodworskiego wiadomości odnośnie procesów zachodzących w ekosystemach oraz poznanie zależności między różnymi formami antropopresji i ich wpływie na przyrodę Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Konkurs poprzedzony zostanie wykładami poświęconymi bioróżnorodności Parku i jego najbliższej okolicy, zagrożeniom środowiska przyrodniczego wynikającym z ingerencji człowieka oraz możliwościom przywrócenia i zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych Żuław Wiślanych poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych, które stanowią swoistą ostoję bioróżnorodności w tej części regionu. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie. Zapraszamy.


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy