Zapraszamy do udziału w konkursie - Jestem Integralną Częścią Przyrody

Data: 13-11-2023

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku oddział w Stegnie Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” serdecznie zaprasza uczniów klas V - VIII szkół podstawowych z terenu powiatu nowodworskiego do wzięcia udziału w  XIII edycji powiatowego konkursu „Jestem Integralną Częścią Przyrody” pod hasłem: „Zwierzęta Parku i jego otuliny”.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz konkursu zawarte są w Regulaminie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konkursu – Jolantą Bulak
(e-mail: j.bulak@pomorskieparki.pl , tel. 55 247 71 06– od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30).

Zapraszamy!

Grafika 1: Zapraszamy do udziału w konkursie - Jestem Integralną Częścią Przyrody