Zapraszamy do udziału w konkursie!

Data: 19-10-2020

 Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” zaprasza do udziału w Jubileuszowej X edycji konkursu z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody – W zgodzie z przyrodą!

Choć sytuacja w naszym kraju jest obecnie dość trudna, pragniemy, aby to co zapoczątkowaliśmy blisko 10 lat temu, i co zaowocowało wieloletnią współpracą – zarówno z nauczycielami jak i z młodzieżą, nie zostało przerwane. Co roku, począwszy od roku 2011 Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” gościł w placówkach oświatowych regionu z prelekcją w ramach konkursu „Jestem Integralną Częścią Przyrody”.  W tym roku takich spotkań w szkołach nie będzie, ale konkurs zostanie przeprowadzony. Liczymy na wsparcie nauczycieli, którzy zawsze są otwarci na nasze zaproszenia. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom,  kształtowane są właściwe postawy proekologiczne wśród młodego pokolenia, które uczy się odpowiedzialności za przyrodę i potrafi wskazać konsekwencje wynikające z jakichkolwiek działań człowieka w środowisku. To jest szansa na lepsze jutro. Chcąc chronić przyrodę i środowisko trzeba je poznać – zatem poznajmy je!

Szczegóły w regulaminie konkursu.


 

Zaproszenie do konkursu