Zakończono tegoroczną współpracę z ZK Malbork

Data: 30-10-2012
Zakończono tegoroczną współpracę z ZK Malbork grafika
Zakończono tegoroczną współpracę z ZK Malbork grafika
Zakończono tegoroczną współpracę z ZK Malbork grafika
Zakończono tegoroczną współpracę z ZK Malbork grafika

Współpraca między Zakładem Karnym w Malborku i naszą jednostką została nawiązana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego, a Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Gdańsku, dotyczącego nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz parków krajobrazowych i gospodarki melioracyjnej. W akcji uczestniczyły również Nadleśnictwo Elbląg, Urząd Gminy Stegna, Urząd Morski, Urząd Miasta Krynica Morska, które zajęły się usunięciem zebranych odpadów.

Jej celem były wspólne działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska naszego regionu. Pierwsze prace odbyły się przed sezonem. W kwietniu wysprzątano użytek ekologiczny w Krynicy Morskiej, kompleksy leśne w okolicy głównej drogi w rejonie Kątów Rybackich i Sztutowa oraz wokół siedziby Parku, a także wzdłuż Wisły oraz tereny wokół rezerwatu „Mewia Łacha”. W maju więcej uwagi poświęcono plażom na terenie gminy Stegna, szczególnie w Mikoszewie, gdzie dużą część odpadów stanowią śmieci nanoszone przez fale morskie. Drugi etap prac odbył się po zakończeniu sezonu turystycznego. W pierwszej kolejności podjęto akcje porządkowe w rejonie okolic rezerwatu „Mewia Łacha” w Mikoszewie, a w kolejnych dniach w rejonie siedlisk wydmy białej i szarej oraz plaż na odcinku Stegna – Sztutowo, a także na obszarach leśnych w rejonie Przebrna w leśnictwie Kąty Rybackie. Łącznie zapełniono ponad 10 kontenerów śmieci. Znaczną część odpadów stanowiły opakowania foliowe – butelki, reklamówki, woreczki, które pozostają w środowisku naturalnym na długo, szpecąc krajobraz i stanowiąc zagrożenie dla mikrofauny i flory regionu. Dużą część odpadów stanowiły również opakowania szklane, których obecność na przesuszonych wiatrem i słońcem wydmach i ściółce leśnej grozi pożarem.

Dzięki dużemu zaangażowaniu osadzonych, podczas kilkunastu dni całorocznej akcji oczyszczono znaczny obszar Parku i otuliny. Zapewniło to poprawę bezpieczeństwa ppoż. w lasach (opakowania szklane), obniżyło zagrożenie dla flory i fauny (liczne odpady to śmiertelne pułapki dla owadów, drobnych kręgowców) oraz poprawiło estetykę krajobrazu na terenie PK „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny.