„Zadrzewienia śródpolne – cenne ostoje przyrody”.

Konkurs był jednym z elementów realizowanego przez naszą jednostkę zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności siedlisk ptaków w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie”. W ramach działań, obok czynnej ochrony, prowadzimy edukację społeczeństwa m.in. w zakresie dobroczynnej roli enklaw zieleni wysokiej w krajobrazie rolniczym żuławskiej części otuliny Parku.
Na konkurs wpłynęły 123 prace, ilustrujące bogactwo przyrodnicze zadrzewień śródpolnych i ich okolic. Komisja konkursowa z ogromnym trudem wyłoniła nagrodzone i wyróżnione prace. Lornetki, książki oraz gry planszowe zakupione dzięki dofinansowaniu konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku  przyznaliśmy w czterech kategoriach:


Przedszkola:
I miejsce: Zuzanna Stasiorowska – Przedszkole w Sztutowie 
II miejsce: Klaudia Wojtasik – Przedszkole w Sztutowie
III miejsce : Maciej Giłka – Przedszkole w Lubieszewie oraz Blanka Szloser – Przedszkole w Sztutowie.


Szkoły podstawowe:
I miejsce: Sandra Szafrańska – SP w Lubieszewie
II miejsce: Zuzanna Cebula – ZS w Sztutowie
III miejsce: Weronika Kosowska – ZS w Sztutowie, Zofia Banach – ZS w Sztutowie oraz Zofia Kołodziejska – SP nr 1 Nowy Dwór Gdański


Gimnazja:
I miejsce: Michał Trociński – SOSW Nowy Dwór Gd.
II miejsce: Stanisław Nowosad, Łukasz Przydatek oraz Adrian Sadowski – SOSW Nowy Dwór Gd.
III miejsce: Hanna Hrycyna – ZS w Stegnie


Szkoły ponadgimnazjalne i Warsztaty Terapii Zajęciowej:
I miejsce: Michał Lamek – WTZ Nowy Dwór Gdański
II miejsce: Grzegorz Uryć, Joanna Jaros, Emilia Raflewska – WTZ Nowy Dwór Gdański
III miejsce: Mirosław Talarek, Anna Talik – WTZ Nowy Dwór Gdański


Laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy!
Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział, do których dołączono kalendarze i nasze wydawnictwo „Gawron”.  Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi konkursie wzrosła świadomość uczestników nt. dobroczynnej roli zadrzewień śródpolnych – jako ostoi bogactwa przyrodniczego naszego regionu.