Za nami XII edycja powiatowego konkursu z wiedzy „Jestem Integralną Częścią Przyrody”!

Data: 12-12-2022

W czwartek 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie odbył się finał XII edycji konkursu z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody”.

Konkurs składał się z III etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału. W pierwszym etapie udział wzięło 38 uczniów z 7 szkół podstawowych w: Krynicy Morskiej, Sztutowie, Stegnie, Mikoszewie, Kmiecinie, Nowym Dworze Gdańskim (SP nr 2) i Tujsku. Zadanie polegało na przygotowaniu krótkiego opracowania o roli grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, wzbogaconego o samodzielnie wykonane zdjęcia grzybów. Nadesłanie pracy było warunkiem zakwalifikowania autora do etapu II, w którym należało rozwiązać test z ogólnej wiedzy o Parku i jego otulinie, aktualnych zadaniach z ochrony przyrody realizowanych przez naszą jednostkę, a także z wiadomości ogólnoprzyrodniczych uzyskanych w szkole.

Do etapu III zakwalifikowało się 24 uczniów – najliczniej ze szkół w Mikoszewie, Stegnie i Sztutowie. Finaliści rozwiązywali karty pracy w oparciu o powstałe w tym roku w siedzibie PKMW Centrum Edukacji Ekologicznej. Przygotowane przez pracowników pytania i zagadki na całą godzinę zagospodarowały pracowicie czas uczestnikom konkursu. Liczyła się spostrzegawczość, umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania dostępnych na tablicach informacji.

Laureatami zostali:

–- Oliwia Zbróg ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie – I miejsce

– Franciszek Vanhoof ze Szkoły Podstawowej w Mikoszewie – II miejsce

– Nikola Babska ze Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej – III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim finalistom! Podziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy koordynowali prace uczniów, motywowali do pracy i przypominali o terminach! Dziękujemy bardzo Państwu za pomoc i poświęcony czas oraz gratulujemy tak zdolnych uczniów.

Nagrody – drobny sprzęt sportowy i turystyczny oraz książki dla finalistów zakupione zostały dzięki dofinansowaniu konkursu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

"Ścianka odkrywcy" i poszukujący w niej odpowiedzi uczniowie. fot. AB
Opisy dioram przyrodniczych należało uważnie przeczytać, aby uzyskać odpowiedź do karty pracy. fot AB
Poszukiwanie dwóch gatunków roślin skrytych w dioramach. fot. AB
Diorama z wydmami również była oblegana, z racji zwiazanych z nią zagadek. fot. AB
Wśród zadrzewień śródpolnych i łak skrywały się pdchwytliwe pytania. fot. AB
W oczekiwaniu na wyniki. fot. AB
Podziękowania dla nauczycieli za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. fot. Ab
Wręczenie nagórd i dyplomu dla laureatki I Miejsca. fot. AB
Wręczenie nagórd i dyplomu laureata II Miejsca. fot. AB
Podziękowania dla pozostałych finalistów. fot. AB
Podziękowania dla pozostałych finalistów. fot. AB
Podziękowania dla pozostałych finalistów. fot. AB
Podziękowania dla pozostałych finalistów. fot. AB