X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami

Data: 31-05-2021

X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami

W sobotę 29 maja br. w Przebrnie odbył się X Jubileuszowy Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”, który współorganizowaliśmy wraz z KTP Delta im. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu oraz Nadleśnictwem Elbląg. Trasa, którą przygotowaliśmy prezentowała niemal wszystkie typy krajobrazu występujące w naszym Parku oraz różnorodność siedlisk przyrodniczych – od szuwarów nadzalewowych, przez łąki polderu Przebrno, olsy oraz kwaśne buczyny i dąbrowy, po nadmorski bór bażynowy i kompleks siedlisk wydmowych. Przebrno to jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Mierzei Wiślanej­ – podczas Rajdu nie zabrakło więc i edukacji – nasi uczestnicy m.in. uczyli się rozpoznawania głosów ptaków, szukali różnic podczas obserwacji jaskółek oraz zapoznawali się z bogactwem roślin, także leczniczych. Była też spora dawka historii – w rezerwacie „Buki Mierzei Wiślanej” był czas na historię lasów Mierzei i średniowiecznego osadnictwa, a na polderze Przebrno usypanym rękami więźniów obozu KL Stutthof oraz przy kamieniu granicznym Wolnego Miasta Gdańska był czas na refleksję nad historią bliższą naszym czasom. Nie zabrakło również hydrotechniki – odwiedziliśmy przepompownię odwadniającą polder i wały przeciwpowodziowe, była też możliwość spojrzenia z obu stron (Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego) na powstającą drogę wodną.

Dziękujemy naszym Rajdowiczom za wspólnie spędzony czas i wspaniałą atmosferę podczas wędrówki. Poczęstunek w postaci owoców i drożdżówek, którymi posilaliśmy się podczas przystanków został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zapraszamy na kolejną wędrówkę w przyszłym roku.

 

Grafika 1: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 2: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 3: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 4: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 5: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 6: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 7: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 8: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 9: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami
Grafika 10: X Jubileuszowy Rajd pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami