Wiosenna krzątanina w zadrzewniach śródpolnych PKMW i jego otuliny

Data: 05-04-2024

Jak co roku o tej porze w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" posadziliśmy drzewka starych odmian jabłoni w naszych zadrzewieniach śródpolnych oraz remizach.

W ostatnim tygodniu marca skontrolowaliśmy sadzone w ubiegłych latach drzewka i uzupełniliśmy luki w zadrzewieniach. Przy okazji poprawialiśmy osłonki, wbijaliśmy nowe paliki (w miejsce tych, które zniknęły w tajemniczych okolicznościach) i pionizowaliśmy drzewa, które nie były sobie w stanie poradzić w tak otwartym, wietrznym krajobrazie żuławskim i chyliły się ku ziemi. Od razu przeprowadzano także zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycinaniu uschniętych, czy złamanych gałązek. Prace prowadzone były w zadrzewieniach liniowych w żuławskiej części otuliny naszego Parku oraz w stworzonych w ubiegłych latach remizach śródleśnych. W tym roku powstała kolejna taka remiza, którą ogrodzono, by ochronić młode drzewka przed zwierzyną leśną. Jak zawsze na pomoc w akcji mogliśmy liczyć na pracowników Straży Leśnej i leśniczych z Nadleśnictwa Elbląg oraz myśliwych z Koła Łowieckiego Sokół nr 7 z Gdańska.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na pierwsze kwiaty i uwijające się przy nich zapylacze. Dzięki naszym działaniom, krajobraz naszych pól jest bardziej różnorodny i zdecydowanie piękniejszy, niż blisko 2 dekady wcześniej kiedy pierwsze żywokoły i sadzonki były sadzone w przestrzeni pozbawionej jakiejkolwiek zieleni wysokiej!

Sadzonki drzew zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(Tekst: JB, zdjęcia JB i MZP)

Nasze zadrzewienia to jedyne akcenty zieleni wysokiej w tej części otuliny Parku. fot. JB
Efety naszej pracy – w tle stare żuławskie wierzby przy drodze gminnej. fot. MZP
Nasadzenia drzew przy drogach gminnych – tegoroczne i kilkuletnie jabłonie oraz brzozy. fot. JB
Uzupełnianie liniowych zadrzewień posadzonych w ubiegłym roku. fot. JB
Zabezpieczanie nowymi osłonkami kilkuletnich drzew. fot. JB
Z uwagi na otwartą przestrzeń silne wiatry mogą zerwać osłonki, dlatego nalezy je solidnie przymocować. fot. MZP