Wiosenna krzątanina w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie

Data: 06-04-2021

Pracowicie przywitano wiosnę w naszym Parku. Jeszcze u schyłku zimy przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew, a w pierwszych dniach wiosny posadzono 500 drzewek. Potem w ruch poszedł rębak, w którym rozdrobniono pozostałości po zabiegach pielęgnacyjnych. Dopełnieniem całości była akcja porządkowa w okolicach naszych zadrzewień śródpolnych.

Tegoroczna zima troszeczkę opóźniła nasze prace, nie mniej jednak udało się wykonać zaplanowane zadania.

   W pierwszym etapie prac – jak co roku pod koniec stycznia i w lutym skontrolowane zostały wszystkie nasze zadrzewienia śródpolne i szpalery wierzbowe. Do zabiegów wytypowano wierzby wyrosłe oczywiście z naszych żywokołów, które osiągnęły rozmiary kwalifikujące je do tzw. ogłowień. Jest to zabieg polegający na przycięciu konarów wierzb w okolicy górnej części pnia, co zapobiega rozrywaniu dość kruchego drewna i deformacji pni. Zabieg powtarza się co kilka lat, gdyż konary szybko odrastają, a w miarę upływu czasu w tym miejscu tworzy się charakterystyczne okrągławe zgrubienie, nazywane potocznie głową. Dzięki takim zabiegom wydłużamy tym drzewom życie, a głowiaste wierzby wracają do krajobrazu naszej żuławskiej części otuliny Parku. Warto przypomnieć, że zabieg ogłowienia stosuje się tylko i wyłącznie u wierzb. Inne drzewa nie przeżyją takiego cięcia.

   Co zrobiliśmy z pozyskanym materiałem – otóż część konarów posłużyła do wygrodzeń i jako materiał opałowy – choć niskokaloryczny, ale zawsze to lepsze, niż nic. Jednak zanim to nastąpiło z pozostawionych na jakiś czas obciętych gałęzi skorzystały nasze polne zwierzęta – sarny i zające obgryzły szczytowe gałązki oraz młodą, pożywną korę. Tym bardziej, że spadł śnieg i skutecznie skrył dostępny dotąd pokarm. Do gałązek potworzyły się prawdziwe zwierzęce „autostrady”, a konary zmniejszyły swoją objętość. To co zostało oraz inne gałązki uprzątnięto i zrębakowano z końcem marca kończąc tym samym zimowe zabiegi pielęgnacyjne.

   Gdy tylko ustąpiły śnieg i zmarzlina, rozpoczęliśmy nasadzanie starych odmian drzew owocowych oraz zabezpieczanie sadzonek. Część drzewek trafiła do istniejących już zadrzewień liniowych – zastąpiono nimi drzewa, które uschły. Przy okazji sprawdzono zabezpieczenia pozostałych drzewek. Wymieniono spróchniałe paliki i zniszczone osłonki.

    Większość sadzonek posłużyła do stworzenia dwóch remiz śródleśnych. Teren Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w ostatnich latach przeżywa oblężenie turystów, nie tylko w sezonie letnim, ale i poza nim. Aby sprostać zapotrzebowaniu, w trosce o rodzimą przyrodę zrealizowano wiele inwestycji mających na celu kanalizację ruchu pieszego i rowerowego. Przygotowano liczne miejsca postojowe z odpowiednią infrastrukturą, a turyści korzystając z tych ofert coraz częściej wybierają spacery po lesie. W takich warunkach naszym zwierzętom leśnym coraz trudniej znaleźć odrobinę spokoju. Widne lasy sosnowe nie dają możliwości schronienia, często nie dają również możliwości zdobycia pożywienia. W związku z tym stworzono wspomniane remizy, które zapewnią bezpieczne miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku i zapewne rozrodu zwierząt. Wzbogaci się również bioróżnorodność wybranych fragmentów obszaru Parku. Z czasem dosadzone zostaną inne gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym, w tym drzewa i krzewy owocowe. Stanowić one będą bazę pokarmową dla ptaków i ssaków. Remizy powstały we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, którego pracownicy wsparli Park w nasadzeniach, a wcześniej przygotowali i wygrodzili teren remiz. Ogrodzenie jest niezbędne w pierwszych latach istnienia remizy – dopiero za kilka kilkanaście lat duże drzewa będą w stanie obronić się przed większą zwierzyną. Na razie z kwiatów i owoców bez przeszkód będą korzystały owady i ptaki. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w sadzeniach.

Wiosenną krzątaninę zakończyły porządki – ale o tym w następnym newsie.

Działania w ramach zadania „Ochrona przyrody i środowiska oraz edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Zabiegi pielęgnacyjne w lutym - ogławianie wierzb. Fot. W. Woch
Wierzbowe rarytasy dla polnych zwierząt. Fot. W. Woch
Młode wierzby "głowiaste" w marcowym słońcu. Fot. W. Woch
Nasadzenia drzew w nowo tworzonej remizie. Fot. J. Bulak
Zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę. Fot. W. Woch
Wzmacnianie sadzonek kołkami. Fot. M. Zych-Palka
Rozdrabnianie pozostałości wierzbowych gałązek  przy pomocy rębaka. Fot. W. Woch
Nasze służbowe auto w akcji :-) Fot. J. Bulak