Wiosenna edukacja w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Data: 26-05-2022

Tegoroczna wiosna upływa pracownikom naszego Parku niezwykle pracowicie. Terminarz wypełniony po brzegi i nareszcie - po rocznej przerwie ścieżki edukacyjne, leśne szlaki - zaroiły się roześmianą młodzieżą, spragnioną  zieleni, słońca i wiedzy.

W pierwszych dniach wiosny zwróciliśmy szczególną uwagę na uczniów z Ukrainy, którzy dość licznie zawitali do miejscowości w naszym Parku. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Sztutowie zorganizowaliśmy najpierw spotkanie poznawcze w szkole, a następnie kilka spacerów edukacyjnych, które pozwoliły młodym ludziom oderwać się na chwilę od rzeczywistości i ukoić zmysły w budzącej się do życia pięknej przyrodzie Mierzei Wiślanej.  Zrozumienie języka polskiego jak się okazało – nie sprawiło kłopotów, a w trudniejszych słowach pomagała jedna z ukraińskich mam.

Począwszy od kwietnia rozpoczęły się już typowe warsztaty terenowe prowadzone na ścieżkach dydaktycznych: w rezerwacie „Mewia Łacha”, „Kąty Rybackie” oraz na ścieżce „Las wokół nas” przy siedzibie Parku. We współpracy ze szkołą Podstawową w Lubieszewie zorganizowaliśmy również spacer w ramach realizowanego przez tę placówkę projektu. Cieszymy się ogromnie, że większość grup to dzieci i młodzież powiatu nowodworskiego oraz pozostałej części Żuław Wiślanych, gdyż często dzieje się tak, że brakuje w społeczeństwie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. W imię powiedzenia: „cudze chwalicie - swego nie znacie” – nie doceniamy piękna rodzinnego krajobrazu i nie jesteśmy w stanie ocenić zagrożeń dla bioróżnorodności w naszym regionie. Na spacerach nie brakowało oczywiście grup z innych zakątków Polski, a w każdej grupie byli uczniowie z ukraińskich szkół. Niejednokrotnie była wiec okazja do rozmów, w temacie różnic i podobieństw przyrodniczych i krajobrazowych naszych krajów. Większość dzieci stwierdzała, że nasze polskie lasy są czystsze.

Oprócz zajęć terenowych odbywają się również zajęcia kameralne. Pracownica Parku często jeździ do szkół z terenu Parku i otuliny, gdzie jako Park jesteśmy partnerami różnych ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, jak np. z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej w Mikoszewie, czy maluchami z Przedszkola w Sztutowie.

W międzyczasie – w miarę możliwości czasowych jesteśmy również obecni na imprezach plenerowych, gdzie nasze stoisko zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Koło wiedzy, modele i eksponaty oraz ciekawe materiały edukacyjne (publikacje, mini gry dydaktyczne, mapy i informatory o regionie) to wciąż bardzo pożądane pamiątki z naszego Parku.

Na dziedzińcu SP w Sztutowie uczniowie z Ukrainy przygotowują się do leśnego spaceru po Mierzei. fot. MZP
Ile lat ma drzewo? Tego dowiemy się na podstawie pomiaru obwodu. fot. MZP
Uczniowie z Ukrainy poznają genezę Mierzeu Wiślanej, a więc opowieść z cyklu: Na początku było tylko morze. fot. MZP
Słoje drzewa to okazja do poznania wieku drzewa i wstęp do opowieści, jak rośnie las. fot. MZP
Piknik w Krynicy Morskiej - najmłodsi toną w grach edukacyjnych. fot. MZP
Dorośli z zaciekawieniem słuchają opowiesci o walorach Mierzei Wiślanej. fot. MZP
Uczniowie SP w Mikoszewie opowiadają o swoich pracach plastycznych, których tematem były ptaki. fot. MN
Poznajemy ptaki z "Duchem Mierzei W.". fot MN
Podsumowanie wiadomości o ptakach z pomocą naszych gier dydaktycznych. fot. JB
Wizyta w "Kątach Rybackich" u kormoranów i czapli. fot. JB
Tu gdzie morze traw, rósł kiedyś pięny las. Kormorany to sprawiły, że drzewa zamarły i wiatry je zwaliły. fot. JB