Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.

Data: 18-09-2017

     Jak co roku wrzesień to czas, kiedy ze szczególną troską otaczamy tereny zielone i nasze plaże oraz wydmy nadmorskie. Rośliny powoli zamierają, odsłaniając efekty beztroskich poczynań pseudoturystów  oraz innych osób, którym obce jest poczucie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.  Plażowicze pozostawiają opakowania po swoim biwakowaniu, ścieżki spacerów znaczą „butelkowce pospolite” i „puszkowce srebrzyste”, stanowiące pułapki dla owadów i drobnych zwierząt oraz degradujące krajobraz.
     W czwartek 14 września 2017r. odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionego z naszą jednostką Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Malborka, którzy corocznie  przyjeżdżają, by wziąć udział w akcji sprzątania.  Dzięki ich zaangażowaniu z runa leśnego zniknęły wspomniane opakowania po napojach i reklamówki.
Ogromnego rozmachu nabrała sobotnia akcja „Nie bądź patałachem i posprzątaj Mewią Łachę”.  Wzięło w niej udział ponad 100 osób! Oprócz stałych uczestników tej cyklicznej akcji – mieszkańców Mikoszewa i okolic, elblążan i braniewian, członków Błękitnego Patrolu  WWF - akcję wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sztumie. Po krótkiej części edukacyjnej cała grupa ochoczo wzięła się do sprzątania. Dzięki tak licznej ekipie teren rezerwatu i okolicznych plaż w raz z zapleczem został błyskawicznie uprzątnięty.  Czyste plaże są gotowe na bezpieczne przyjęcie ptasich gości. Zniknęły nakrętki, sznurki, sieci, patyczki. Wyrazem wdzięczności dla uczestników były drobne materiały edukacyjne oraz ciepły posiłek. Własnoręcznie upieczona kiełbaska  oraz pyszna zupa rybna, którą zafundowała nam restauracja "Keja" z Mikoszewa.
     Zebrano około 5m3 odpadów, które przewiózł do kontenera pracownik Urzędu Morskiego. Worków było mniej niż wiosną – ta informacja dodała otuchy  uczestnikom akcji, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będzie to edukacyjny spacer. Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony turystów wypoczywających w tej części, niektórzy przyłączyli się spontanicznie i pomagali sprzątać. Ale byli też i tacy, którzy nie kwapili się do pomocy, chociaż zdecydowanie  przyszli nacieszyć oczy walorami rezerwatu. Liczymy  jednak, że następnym razem miłośnicy ptaków zreflektują się i pomogą nam posprzątać. 
     Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Opłacony został wywóz odpadów oraz zakupiono artykuły spożywcze na ognisko. Akcję przeprowadzono we współpracy z Błękitnym Patrolem  WWF oraz Urzędem Morskim w Gdyni.
     Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie! Do zobaczenia wiosną!
 

Grafika 1: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 2: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 3: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 4: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 5: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 6: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.
Grafika 7: Wielkie sprzątanie na Mierzei Wiślanej.